Siirry suoraan sisältöön

Kustannuslaskelmat (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT76-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Riitta Vento

Vastuuhenkilö

Riitta Vento

Opiskelijaryhmät

 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • Kustannuslaskelmat LT00DT76-3003 / 05.09.2022 09:00 - 11:30
 • Kustannuslaskelmat LT00DT76-3003 / 12.09.2022 14:45 - 17:15
 • Kustannuslaskelmat LT00DT76-3003 / 10.10.2022 14:00 - 17:00
 • Kustannuslaskelmat LT00DT76-3003 / 07.11.2022 14:15 - 17:00
 • Kustannuslaskelmat LT00DT76-3003 / 28.11.2022 12:15 - 15:15

Tavoitteet

Osaat laskea tuotteiden ja palveluiden kustannukset eri menetelmillä.
Osaat hinnoitella tuotteet ja palvelut erilaisia menetelmiä käyttäen.
Osaat suunnitella ja vertailla investointien kannattavuutta.

Sisältö

Miten erotat erilaiset kustannuskäsitteet ja tunnistat niiden erityispiirteet?
Miten lasket tuotteiden ja palveluiden kustannukset?
Miten hinnoittelet tuotteet ja palvelut?
Miten erilaisten investointien välistä kannattavuutta voidaan vertailla?

Opiskelumateriaali

Jyrkkiö-Riistama: Laskentatoimi päätöksenteon apuna, WSOY.
Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Sovitaan opettajan kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 133 h opiskelijan työtä. Työ koostuu lähiopetustunneista, opiskelijan tehtävistä learn-alustalla, itsenäisestä opiskelusta ja tenttiin valmistautumisesta.

Lisätietoja opiskelijoille

Lisätietoja opintojaksosta antaa lehtori Riitta Vento, sähköposti: riitta.vento@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu tenttitulokseen.

Esitietovaatimukset

Kannattavuus ja talouden suunnittelu (5 op) tai vastaavat tiedot.