Siirry suoraan sisältöön

Konsernitilinpäätös (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB19-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Jarmo Kulhelm

Vastuuhenkilö

Jarmo Kulhelm

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21KM2
    Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)

Tavoitteet

Osaat määrittää konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden ja sisällön.
Osaat eliminoida konsernin sisäiset tapahtumat ja omistussuhteet.
Osaat laatia konsernituloslaskelman ja –taseen pienelle konsernille.
Osaat laatia ja tulkita suomen- ja englanninkielisiä konserniyhtiöiden raportteja.

Sisältö

Milloin konsernitilinpäätös on laadittava?
Miten laaditaan konsernituloslaskelma ja -tase sekä liitetiedot?
Miten eliminoidaan konsernin sisäiset tapahtumat ja keskinäiset omistukset?
Miten laaditaan ja tulkitaan suomen- ja englanninkielisiä konsernitilinpäätösraportteja?

Opiskelumateriaali

Soile Tomperi: Kehittyvä kirjanpito konsernitilinpäätösluku
Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei tehdä TKI tai työelämäyhteistyötä

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Kirjanpito –opintojakso tai vastaavat tiedot.