Siirry suoraan sisältöön

Johtaminen digitaloudessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT65-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 17.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sanna Kokkonen
  • Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Vastuuhenkilö

Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21KM3
    Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)

Tavoitteet

Hallitset paikkariippumattoman työskentelyn.
Omaksut yrittäjämäiset toimintatavat.
Osaat viestiä ja viedä muutoksia läpi organisaatiossa.

Sisältö

Mitä on virtuaalinen työskentely ja mitä verkkoviestintävälineitä voit käyttää?
Mitkä ovat yhteisölliset työtavat prosessien kehittämisessä?
Mitä hyötyä on konsultoinnista?
Mitä on strateginen ajattelu?
Miten onnistuu johtaminen ja viestintä digitaloudessa?

Opiskelumateriaali

Alla oleva kirjallisuus (muutokset mahdollisia) ja muu opintojakson Learn-alustalla ilmoitettu materiaali:
1) Vilkman, U. 2016. Etäjohtaminen: Tulosta joustavalla työllä. Helsinki: Talentum Pro. Myös e-kirjana.
2) Nummi, P. 2018. Fasilitoivan johtamisen käsikirja: 9 avainhetkeä. Helsinki: Alma Talent. Myös e-kirjana.
3) Hämäläinen, V., Maula, H. & Suominen, K. 2016. Digiajan strategia. Helsinki: Alma Talent. Myös e-kirjana.
4) Mattinen, M. 2020. Mistä kasvua?: Opas digiajan johtajalle. Helsinki: Alma Talent. Myös e-kirjana.

Yksilölliset oppimisväylät

Voit suorittaa opintojakson oman aikataulusi mukaan annettujen määräaikojen puitteissa joustavasti opintojakson Learn-alustalla ja Teams-kanavalla.

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksossa ei ole tenttiä, mutta jokaisessa opintojakson osiossa on määräajassa suoritettavia tehtäviä.

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä vastaa 135 h opiskelijan työtä ajanjaksolla 29.8.-21.10.2022. Opintojakso kestää 9 viikkoa, jolloin keskimääräiseksi viikkotyömääräksi tulee noin 15 tuntia.

Toteutuksen osien kuvaus

1) Virtuaalinen työskentely ja verkkoviestinnän työkalut
2) Yhteisölliset työtavat, prosessit ja konsultointi
3) Strateginen johtaminen ja hajautetun organisaation johtaminen

Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina tekemällä kirjallisuuteen, mahdollisiin omiin kokemuksiin ja pohdintaan perustuvat tehtävät annetussa aikataulussa.

Lisätietoja opiskelijoille

Osa tehtävistä edellyttää blogikirjoittamista.

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Työvälineohjelmat (5 op) tai vastaava osaaminen.
Viestintätaidot (5 op) tai vastaava osaaminen.
Yritystoiminta ja yrittäjyys (5 op) tai vastaava osaaminen.