Siirry suoraan sisältöön

Digitaaliset liiketoimintamallit (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT67-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sanna Kokkonen
  • Aarni Ahtola

Vastuuhenkilö

Sanna Kokkonen

Opiskelijaryhmät

  • LTKV21KM3
    Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)

Tavoitteet

Osaat hahmottaa ja mallintaa kokonaisuuksia.
Osaat etsiä digitaalisia ratkaisuja liiketoimintamallin kehittämiseksi.
Osaat löytää ratkaisuja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Sisältö

Mitkä ovat digitalisoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä?
Mitä ovat ketterät suunnittelumenetelmät?
Miten onnistuu liiketoimintaketjun digitalisoiminen?
Miten menestyt verkkokaupan avulla?

Opiskelumateriaali

Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

Digitaalisen liiketoiminnan erikoistumisalan tutkinto-opiskelijat toteuttavat kehittämishankkeen

Tentit ja muut määräajat

Kurssilla ei ole tenttejä

Kansainvälinen yhteistyö

-

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Sisältö:
digitalisoitumisen mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä
liiketoimintaketjun digitalisoiminen
verkkokauppa
oman osaamisen arvon luonti

Kurssin suoritettuaan opiskelija:
kykenee hahmottamaan ja mallintamaan kokonaisuuksia
osaa etsiä digitaalisia ratkaisuja liiketoimintamallin kehittämiseksi
löytää ratkaisuja digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseksi

Lisätietoja opiskelijoille

-

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosanan perusteena ovat opintojakson toteutusaikana palautetut oppimistehtävät. Kaikkien tehtävien tulee olla palautettu ja suoritettu hyväksytysti.

Lisäksi lukukauteen liittyvä digitaalisen liiketoiminnan kehittämishanke tulee olla suoritettu hyväksytysti (kehittämishanke koskee VAIN digitaalisen liiketoiminnan erikoistumisalan opiskelijoita).

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys (5 op) tai vastaava osaaminen.
Asiakas digitaloudessa (5 op) tai vastaava osaaminen.
Teknologian muutokset liiketoiminnassa (5 op) tai vastaava osaaminen.