Siirry suoraan sisältöön

Talous- ja rahoitusmatematiikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00EL71-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 05.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Marko Ukkola

Vastuuhenkilö

Aarni Ahtola

Ajoitusryhmät

  • Ryhmä 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
  • Ryhmä 2 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

  • LTKV22KM
    Liiketalous, monimuoto

Koulutusryhmat

  • Ryhmä 1
  • Ryhmä 2

Tavoitteet

Hallitset matemaattisia taitoja, joita voit käyttää tavallisissa ongelmanratkaisutilanteissa. Osaat soveltaa niitä erityisesti taloudellisessa päätöksenteossa sekä taloudellisten ilmiöiden kuvaamisessa. Osaat ratkaista sijoituksiin, rahoitukseen ja investointeihin liittyviä tehtäviä eri menetelmillä. Osaat hyödyntää taulukkolaskentaa laskemisen ja havainnollistamisen apuna.

Sisältö

Miten verotuksen sekä liiketoiminnan kannattavuuden tavanomaisimmat tapaukset lasketaan? Miksi ja miten indekseillä kuvataan monien talouselämän asioiden kehittymistä? Miten valuutat vaikuttavat talouden toimijoihin? Mitä ovat korko ja koronkorko, ja kuinka ne lasketaan? Mitä ovat yleisimmät rahoitusinstrumentit ja niihin liittyvät laskentamallit? Miten mitataan investointien kannattavuutta?

Opiskelumateriaali

Saaranen-Kolttola-Pösö, Liike-elämän matematiikka, Edita, 2016 tai uudempi.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

-

Arviointiasteikko

1-5