Siirry suoraan sisältöön

Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT58-3018

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 28.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Mari Hämäläinen

Vastuuhenkilö

Mari Hämäläinen

Opiskelijaryhmät

 • LTKV22KM
  Liiketalous, monimuoto
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 29.08.2022 10:00 - 11:45
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 05.09.2022 12:15 - 14:30
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 19.09.2022 09:00 - 10:30
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 10.10.2022 09:15 - 10:45
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 31.10.2022 09:00 - 11:15
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 07.11.2022 10:45 - 12:15
 • Asiakasymmärrys ja asiakaskokemus LT00DT58-3018 / 14.11.2022 11:30 - 13:00

Tavoitteet

Osaat kuvata yrityksen asiakastyön prosesseja ja määritellä mistä hyvä asiakaspalvelu syntyy. Osaat selvittää ja kuvata eri asiakasryhmien osto- ja kulutuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Osaat määritellä asiakaskokemuksen syntymiseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa niitä käytännössä. Osaat hankkia ja analysoida asiakasymmärrystä lisäävää tietoa.

Sisältö

Mitä asiakasprosessi tarkoittaa ja mikä on sen merkitys liiketoiminnassa? Millaisia kuluttajat, yritykset ja organisaatiot ovat asiakkaina? Mistä asiakaskokemus muodostuu ja miten siitä hankitaan tietoa? Miten asiakassuhteita rakennetaan, ylläpidetään ja kehitetään? Mitä ovat hyvän asiakaspalvelun osatekijät?

Opiskelumateriaali

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-oppimisalustalla.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten, ryhmätöiden ja itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavana vaihtoehtona voit esimerkiksi ilmoittautua aikaisemmin opintonsa aloittaneelle ryhmälle tarjottavalle vastaavalle toteutukselle.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään oikealle asiakkaalle työelämään sovellettavia oppimistehtäviä. Opintojakson työelämäyhteistyökumppanina on Merikeskus Vellamo.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksolla ei ole tenttiä, vaan suoritus perustuu määräajassa palautettuihin oppimistehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op, mikä tarkoittaa 135 tuntia opiskelijan työtä. Tuntimäärä voi vaihdella riippuen opiskelijan työ- ja opiskeluhistorista sekä opiskelutekniikoista.

Toteutuksen osien kuvaus

Asiakasprosessit ja niiden merkitys liiketoiminnassa
Erilaiset asiakkaat
Asiakaskokemuksen muodostuminen
Asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen
Hyvä asiakaspalvelu

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioinnin kohteena on opiskelijan ryhmässä ja itsenäisesti suorittamat oppimistehtävät.

Esitietovaatimukset

Asiakaslähtöinen markkinointi (5 op) tai vastaavat tiedot