Siirry suoraan sisältöön

Tasavirtapiirit (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH13-3016

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

26.08.2022 - 20.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Jyrki Liikanen

Opiskelijaryhmät

  • STMI22SM
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Tavoitteet

Osaat ratkaista virtapiirien suureita erilaisia ratkaisumenetelmiä soveltaen. Osaat valita virtapiirin ratkaisumenetelmistä tilanteeseen sopivimman.

Sisältö

Mitkä ovat sähkötekniikan suureet?
Miten Kirchoffin lakeja sovelletaan virtapiirin ratkaisemiseksi?
Miten virtapiirejä simuloidaan?
Mitkä ovat ideaalisen virtapiirin ja todellisen virtapiirin erot?
Miten ratkaiset virtapiirien matemaattiset lausekkeet tietokoneohjelmia tai laskimia käyttäen?

Opiskelumateriaali

Opettajan antamat Learn materiaalit ja videoluennot.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei

Tentit ja muut määräajat

Opetus tapahtuu Learnin videoluontojen kautta.

Kurssin aikataulu on syksy eli kaikki kurssin osiot tulee olla tehtynä sinä aikana. Harjoitustehtävät tulee palauttaan sovittuihin määräaikoihin mennessä.

Tentti on kurssin lopuksi. Tenttiin osallistuminen edellyttää kaikkien videoluotojen ja niihin liittyvien tehtävien tekemistä.

Tehtävistä on saatava ainakin 50% oikein, jotta voi edetä kurssilla ja kaikki pakolliset kyseisen osion suoritukset tulee tehdä.

Opiskelijan työmäärä

Normaali opintopisteen tuntimäärää vastaava työaika. 1 op vastaa noin 25 h työmäärää.

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi opiskellaan itsenäisesti. Opettaja pitää noin kerran kuukaudessa laskuharjoituksia.
Harjoitukset tapahtuvat verkon yli.

Lisätietoja opiskelijoille

Tasavirtapiirit kurssi antaa valmiudet kaikkiin muihin sähkötekniikan kurseihin, missä tarvitaan sähköisten suureiden laskentaa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti tai tentit sekä palautettavat harjoitustehtävät.
Arvosanat tenttipisteiden perusteella seuraavasti:
5 87%
4 73%
3 60 %
2 47 %
1 33%

Esitietovaatimukset

Matemaattis-luonnontieteelliset perusteet ja Insinöörin matematiikka 1 soveltuvin osin (yhtälöryhmät)