Siirry suoraan sisältöön

Toimitusketjun hallinta (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB01-3030

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 12.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Koulutus

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Mervi Koskelainen
 • Eeva Ala-Krekola

Vastuuopettaja

Mervi Koskelainen

Ajoitusryhmät

 • Ryhmä 1 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä 2 (Koko: 40. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • LTKV22KM
  Liiketalous, monimuoto

Pienryhmät

 • Ryhmä 1
 • Ryhmä 2
 • Toimitusketjun hallinta LT00AB01-3030 / 03.10.2022 09:00 - 11:00
 • Learn-tentti: Toimitusketjun hallinta LT00AB01-3030 / 17.10.2022 09:00 - 12:00
 • Toimitusketjun hallinta LT00AB01-3030 / 31.10.2022 13:45 - 15:15
 • Toimitusketjun hallinta LT00AB01-3030 / 14.11.2022 13:15 - 15:00
 • Toimitusketjun hallinta LT00AB01-3030 / 28.11.2022 12:45 - 14:30
 • Toimitusketjun hallinta LT00AB01-3030 / 12.12.2022 09:00 - 11:00

Tavoitteet

Osaat määritellä yrityksen tilaus- ja toimitusketjuprosessin. Osaat perustella tilaus- ja toimitusketjun merkityksen yrityksen kannattavuuteen. Osoitat perehtyneisyyttä yrityksen logistiikan kokonaisuuteen. Osaat kuvailla toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen tilaus- ja toimitusketjussa. Osaat käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perustoimintoja (Kouvolan kampuksella).

Sisältö

Miten tilaus- ja toimitusketju muodostuu? Miten tilaus- ja toimitusketju vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen? Mikä on logististen päätösten merkitys yrityksen toiminnassa? Kuinka toiminnanohjausjärjestelmä auttaa tilaus- ja toimitusketjun hallinnassa? Millaisia ovat toiminnanohjausjärjestelmän perustoiminnot ja –raportit? (Kouvolan kampuksella)

Opiskelumateriaali

Learn-materiaalit

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet, 3,5 op:
- materiaali Learn-alustalla

Yksilölliset oppimisväylät

Työjärjestyksen mukainen opetus.
Lisäksi itsenäistä opiskelua Learn-alustan materiaalin avulla.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei tiedossa TKI ja työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet:
Lähiopetus lukujärjestyksen mukaisesti

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson kokonaisarviointi muodostuu Logistiikan ja toimitusketjun hallinnan perusteet -osuuden (3,5 op) ja SAP-osuuden (1,5 op) arviointien painotetun keskiarvon perusteella, ts. ensimmäisen osuuden arvosanan painoarvo on 70 % ja toisen osuuden arvosanan painoarvo on 30 %. Molemmat osuudet pitää suorittaa hyväksytysti (arvosana 1 – 5).

Esitietovaatimukset

Yritystoiminta ja yrittäjyys sekä Yrityksen talous tai vastaavat tiedot