Siirry suoraan sisältöön

Sulautettu elektroniikka (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH14-3014

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 06.05.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Harri Kosonen

Vastuuhenkilö

Harri Kosonen

Ajoitusryhmät

 • Ryhmä A (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä B (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)
 • Ryhmä C (Koko: 20. Avoin AMK: 0.)

Opiskelijaryhmät

 • STMI22SM
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuoto

Koulutusryhmat

 • Ryhmä A
 • Ryhmä B
 • Ryhmä C

Tavoitteet

Perehdyt analogisen elektroniikan peruskomponentteihin. Ymmärrät analogisen signaalin sisältämän informaation. Osaat toteuttaa tavallisimmat analogisen elektroniikan peruskytkennät. Osaat valita sähköisiltä arvoiltaan kytkentään sopivan komponentin. Pystyt simuloimaan elektroniikan piirejä erilaisilla ohjelmilla. Osaat valita mikrokontrollerille sopivan komponentin. Osaat soveltaa oppimaasi muissa kursseissa.

Sisältö

Miten PN-liitos toimii? Mitä ovat integroidut piirit? Mitä operaatiovahvistimella voidaan tehdä? Miten toteutat ajan laskentaa analogisilla komponenteilla? Miten simuloidaan ajasta riippuvia sähköisiä suureita? Kuinka toteutat teholähteen?

Opiskelumateriaali

Kirjallinen materiaali jaetaan LEARN oppimisalustalla.
Fyysiset harjoituskytkentälevyt ja harjoituskomponentit on opiskelijan hankittava itse.
Kurssin opettaja on sopinut jonkin komponenttitoimittaja-nettikaupan kanssa valmiin paketin, jonka tilaaminen on opiskelijalle helppoa. Paketti sisältää sekä sulautetun elektroniikan harjoituksissa tarvittavat komponentit, että sulautetun automaation kurssilla tarvittavat arduino-mikro-ohjainvevyt ja niihin kytkettävät I/O-laitteet
Hankintakustannus on noin 150€ Suomesta hankittuna.
Tästä tiedoitetaan erikseen ennen kurssin alkua.

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi painottuu elektroniikkaan, jota tarvitaan mikro-ohjaimien I/O-liitäntöjen sovittamiseksi erilaisiin prosesseihin ja antureihin.
Tämä kurssi toimii pohjana Sulautetun automaation kurssille, ja niiden toteutus onkin suunniteltu kulkemaan lomittain, jolloin opittuja elektroniikka-asioita voidaan heti soveltaa automaatioharjoituksissa.
Elektroniikan toiminnan toteamista mittauksin ja komponenttien sekä I/O-laitteiden kytkemistä voi opiskella vain lähiopetustunneilla laboratorioharjoituksissa.
Vaihtoehtona on aiemmin hankittua analogiaelektroniikan osaamista, jonka voi osoittaa opettajalle.(Vastukset, kondensaattorit, diodit, transistorit ja operaatiovahvistimet sekä niillä tehtävät peruskytkennät.)

TKI ja työelämäyhteistyö

.Tämän elektroniikan alkeiskurssin puitteissa ei vielä pystytä TKI-projekteja tekemään.

Tentit ja muut määräajat

Tentti,( 50%), ja palautetut kirjalliset harjoitustehtävät (20%) sekä kytkentöjen harjoitustyöraportit (30%) toimivat arvioinnin perusteena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Palautettavat harjoitustehtävät, niistä selviytyminen ja kirjoitettujen ohjelmien selkeys ja raporttien laadukkuus määrää kurssista saatavan arvosanan.

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit.
Kurssi suoritetaan yhtä aikaa kurssin ”Sulautettu automaatio” kanssa.