Siirry suoraan sisältöön

Kauppaoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AA99-3035

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

12.09.2022 - 12.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 80

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • Sampo Järvinen
  • Juha Häkkinen

Vastuuhenkilö

Sampo Järvinen

Opiskelijaryhmät

  • LTKV22KM
    Liiketalous, monimuoto

Tavoitteet

Osaat kertoa myyjälle ja ostajalle miten sitova kauppasopimus syntyy ja mitkä heidän oikeutensa ja velvollisuutensa ovat irtaimen kaupassa. Tunnistat immateriaalioikeuksien suojaamisen tarpeet yritystoiminnassa ja osaat suunnitella yrityksen markkinoinnin niin, ettei se loukkaa muiden oikeuksia.

Sisältö

Miten sitova kauppasopimus syntyy ja millä perusteilla kauppasopimus voi olla pätemätön? Mitkä ovat myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet irtaimen omaisuuden kaupassa? Miten yritysten välinen kauppa eroaa kuluttajakaupasta ? Miten elinkeinonharjoittaja voi suojata oikeuksiaan? Miten immateriaalioikeudet on otettava huomioon markkinoinnissa?

Opiskelumateriaali

Kurssiaineisto:

1. Luennot ja tehtävät

2. Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, Kari Hoppu ja Esko Hoppu, Alma Talent 2016, XAMK, E-kirjasto: https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.224287

2. XAMK:n E-kirjasto: verkkoon päivitettävä verkkokirja Sopimusoikeus 2006: Mika Hemmo ja Kari Hoppu (https://kaakkuri.finna.fi/Record/kaakkuri.219328 )

3. XAMK:n E-kirjasto: Yritysoikeus: Seppo Villa – Manne Airaksinen – Johan Bärlund – Jyrki Jauhiainen – Timo Kaisanlahti – Mårten Knuts – Petri Kuoppamäki – Seppo Kymäläinen – Jukka Mähönen – Taina Pihlajarinne – Juha Raitio – Kirsti Rissanen – Klaus Viitanen – Thomas Wilhelmsson.

4. Lait ja asetukset

5. Muu ilmoitettu aineisto ja internet - lähteet.

Yksilölliset oppimisväylät

-

TKI ja työelämäyhteistyö

Mahdollinen työelämäyhteistyö sisältyy oppimistehtäviin.

Opiskelijan työmäärä

135 h työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät ja tentti. Oppimistehtäviä ei voi uusia eikä korottaa. Jokainen osa-alue on suoritettava hyväksyttävästi. Mikäli haluaa korottaa arvosanaa tulee suorittaa kurssi kokonaisuudessaan uudestaan.