Siirry suoraan sisältöön

Rikosoikeus (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00DT79-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Päivi Ollila

Vastuuhenkilö

Päivi Ollila

Opiskelijaryhmät

 • LTKV20SP1
  Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 31.08.2022 09:00 - 11:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 01.09.2022 10:00 - 12:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 06.09.2022 12:15 - 14:15
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 07.09.2022 09:00 - 11:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 14.09.2022 09:00 - 12:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 15.09.2022 10:00 - 13:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 29.09.2022 10:00 - 12:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 05.10.2022 09:00 - 11:00
 • Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 12.10.2022 09:00 - 11:00
 • Tentti: Rikosoikeus LT00DT79-3002 / 19.10.2022 12:00 - 14:00

Tavoitteet

Osaat kertoa rikosoikeudellisen vastuun perusteet.
Osaat luetella ja selittää käytössä olevat rangaistukset ja muut rikoksesta aiheutuvat seuraamukset.
Osaat tunnistaa yleisimpien rikosten tunnusmerkistöt.
Osaat kertoa rangaistuksen määräytymisen perusteista.
Osaat kuvata rikosprosessin.

Sisältö

Miten rikosoikeudellinen vastuu määräytyy?
Mitä rikosoikeudellisia rangaistuksia ja muita seuraamuksia rikoksesta Suomessa on?
Millaiset ovat yleisimpien rikosten tunnusmerkistöt?
Miten rangaistuksen ankaruus määräytyy?
Millainen rikosprosessi on?

Opiskelumateriaali

Boucht & Al. Suomen rikosoikeus. Rikosoikeuden yleisten oppien perusteet. (Luettavissa Xamkin ekirjastossa).
Learnissä oleva oppimateriaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetukseen osallistuminen, oppimistehtävät ja tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiantoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson lopussa on tentti.

Opiskelijan työmäärä

Luennot, oppimistehtävät, tentti ja itsenäinen opiskelu noin 135 h.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oppimistehtävät muodostavat 50% ja tentti 50 % opintojakson kokonaisarvioinnista.