Siirry suoraan sisältöön

Oikeudenkäynti ja täytäntöönpano (5 op)

Toteutuksen tunnus: LT00AB33-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

31.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

2 op

Toteutustapa

60 % Lähiopetus, 40 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Liiketalouden koulutus

Opettaja

  • LYK6 Opettaja

Vastuuhenkilö

Päivi Ollila

Opiskelijaryhmät

  • LTKV20SP1
    Liiketalous, päivätoteutus (julkishallinto ja juridiikka)

Tavoitteet

Osaat kuvata oikeudenkäyntimenettelyn ja siihen osallistuvien aseman oikeudenkäynnissä.
Osaat kertoa ja selittää vaihtoehtoiset riidanratkaisutavat.
Osaat myös kuvata täytäntöönpanomenettelyn.

Sisältö

Miten oikeudenkäynti menettelynä etenee?
Mitä oikeudenkäynnille vaihtoehtoisia tapoja riidan ratkaisemiseksi on?
Miten muutoksenhaku tapahtuu?
Miten tuomiot ja päätökset pannaan täytäntöön?
Miten maksukyvyttömyysmenettelyt tapahtuvat?

Opiskelumateriaali

Kaikki oppimateriaali on Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Oikeudenkäyntiosa: Luennot, keskustelut, oppimistehtävät, oikedenkäyntien seuraaminen, oppimispäiväkirja oikeudenkäynneistä ja tentti.
Täytäntöönpano-osa: luennot, oppimistehtävät ja tentti.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla ei tehdä yritysten tai muiden organisaatioiden toimeksiantoja.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakson osat arvioidaan erikseen. Kummastakin on oma tenttinsä.

Toteutuksen osien kuvaus

Oikeudenkäyntiosassa (3 op) opiskelet luentojen ja oppimistehtävien avulla oikeudenkäyntimenettelyn ja vaihtoehtoiset riitojen ratkaisutavat. Oikeudenkäyntejä seuraamalla havainnoit oikeudenkäyntimenettelyn etenemistä ja pohdit oikeudenkäynnin kulkua oppimispäiväkirjassa.

Täytäntöönpano-osassa (2 op) opiskelet luentojen ja oppimistehtävien avulla yleistäytäntöönpanon eri vaiheet. Pääpainopiste on ulosottomenettelyssä.

Lisätietoja opiskelijoille

Oikeudenkäyntiosaan kuuluu 6 h oikeudenkäyntien seuraamista. Niitä ei ole merkitty työjärjestykseen vaan päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin. Oikeudenkäyntejä voi käydä seuraamassa missä tahansa käräjäoikeudessa Suomessa.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Oikeudenkäyntiosa: Oppimistehtävät, oppimispäiväkirja ja tentti.
Täytäntöönpano-osa: Oppimistehtävät ja tentti.

Esitietovaatimukset

Rikos- ja rikosprosessioikeus tai vastaavat tiedot.