Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3088

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.11.2023 - 17.11.2023

Ajoitus

08.01.2024 - 30.04.2024

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Yhteisten opintojen koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi
 • roo.sv

Paikat

20 - 50

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Minna Lampinen

Vastuuopettaja

Minna Lampinen

Ryhmät

 • STMI21SPB
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • STMI21SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus
 • 10.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 17.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 Itsenäistä työskentelyä
 • 24.01.2024 12:15 - 13:45, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 30.01.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 07.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 14.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 21.02.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 06.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 13.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 20.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 26.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 Itsenäistä ryhmätyöskentelyä (Dialogi sähkösopimuksista)
 • 27.03.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088
 • 02.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 Suulliset kokeet sovitun aikataulun mukaisesti.
 • 03.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 Suulliset kokeet sovitun aikataulun mukaisesti.
 • 10.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 KIRJALLINEN TENTTI
 • 17.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 Suullisia kokeita
 • 24.04.2024 12:30 - 14:00, Ammattiruotsi KY00DS46-3088 Uusintakoe hylätyille ja puuttuville suorituksille

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Opettajan kokoama materiaali ja verkkotehtävät Learnissa sekä lähiopetuksessa jaettava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ammattiruotsin opintojaksosta on olemassa myös monialainen verkkototeutus.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon liittyy alakohtaisen sanaston ja viestintätilanteiden harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opiskelija tenttii opintojakson sisällön opintojakson toteutusaikana. Tenttiin osallistuminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen sekä tehtävien suorittamista hyväksytysti annetun aikataulun mukaisesti.

Opintojakson varsinaisen tentin lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus kahteen uusintasuorituskertaan ajankohtina, jotka sovitaan opintojakson alussa. Opiskelijan velvollisuus on huolehtia, että uusintatentit tulevat hoidetuksi ajallaan.

Opiskelijan työmäärä

5 opintopistettä tarkoittaa keskimäärin 135 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso koostuu kolmesta teemasta: Jag som studerande (studier och utbildning), Mot arbetslivet (arbetspraktik och arbetserfarenhet, att söka jobb, yrken och arbetsuppgifter inom branschen, företagspresentation) ja Min bransch (alakohtaiset, ajankohtaiset aiheet). Sekä suullisen kielitaidon että kirjallisen kielitaidon kokeessa testataan nämä teemat.

Lisätietoja opiskelijoille

Tutkintotodistukseen tulee erillinen merkintä ruotsin kirjallisesta ja suullisesta taidosta. Sekä kirjallisesta että suullisesta kielitaidosta annetaan arvosana 1-3 tyydyttävästä taidosta tai 4-5 hyvästä taidosta. Arviointi perustuu valtakunnallisiin suosituksiin.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
- ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
- käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
- puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset virheet ääntämisessä tai lauserytmissä eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
- ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
- osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
- osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut)
Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.