Siirry suoraan sisältöön

Termofysiikka ja sähkömagnetismi (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH07-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 04.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Koulutus

 • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

 • Tero-Markus Jankko

Vastuuopettaja

Mika Ruponen

Ajoitusryhmät

 • Pienryhmä 1 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)
 • Pienryhmä 2 (Koko: 16. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • STMI22SPA
  Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Pienryhmät

 • Pienryhmä 1
 • Pienryhmä 2
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 09.01.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 16.01.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 18.01.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 19.01.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 23.01.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 25.01.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 26.01.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 30.01.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 01.02.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 02.02.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 06.02.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 08.02.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 09.02.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 13.02.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 15.02.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 16.02.2023 13:30 - 16:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 20.02.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 06.03.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 13.03.2023 10:00 - 11:30
 • (Tunnit peruttu) - Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 20.03.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 27.03.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 03.04.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 17.04.2023 10:00 - 11:30
 • Termofysiikka ja sähkömagnetismi ST00BH07-3015 / 24.04.2023 10:00 - 11:30

Tavoitteet

Osaat käyttää johdonmukaisesti termofysiikkaan ja sähkömagnetismiin liittyviä suureita, yksiköitä, määritelmiä ja luonnonlakeja.

Osaat ratkaista termofysiikan ja sähkömagnetismin lakien ja menetelmien avulla fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyviä ongelmia.

Osaat mitata termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkia termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoida mittaukset.

Sisältö

Mitkä ovat termofysiikan ja sähkömagnetismin perusilmiöt, tärkeimmät suureet, yksiköt, määritelmät ja luonnonlait?

Miten termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja ja menetelmiä käytetään fysiikassa ja sähkö- ja automaatiotekniikassa esiintyvien ongelmien ratkaisemiseen?

Miten mitataan termofysiikan ja sähkömagnetismin suureita, tutkitaan termofysiikan ja sähkömagnetismin lakeja kokeellisesti ja raportoidaan mittaukset?

Opiskelumateriaali

K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 1, Edita, ISBN: 9789513738426
K. Suvanto (2021) Tekniikan fysiikka 2, Edita, ISBN: 9789513744267
MAOL-kaavasto ja/tai Tekniikan kaavasto (Tammertekniikka)
Lisäksi Learn-ympäristössä tai muutoin jaettavat materiaalit, kuten tehtävät ja laboraatioihin liittyvät ohjeet ja havainnot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää teoriatunteja, laskuharjoituksia ja laboraatioita. Itsenäinen opiskelu ja harjoitustehtävät.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole.

Toteutuksen osien kuvaus

Työjärjestyksen mukainen opetus, joka sisältää: teoriatunteja, laskuharjoituksia (osana teoriaopetusta), laboratoriotöiden tekemistä niille varattuina aikoina fysiikan laboratorioissa.
Lisäksi itsenäinen opiskelu, harjoitustehtävät ja työraporttien laatiminen.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentti
laboratoriotöiden suorittaminen
hyväksytyt laboratoritöiden työkirjat ja raportit

Esitietovaatimukset

Insinöörin perusfysiikka ja -kemia tai vastaavat tiedot.