Siirry suoraan sisältöön

Vaihtovirta- ja kolmivaihepiirit (5 op)

Toteutuksen tunnus: ST00BH18-3015

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

07.11.2022 - 18.11.2022

Ajoitus

01.01.2023 - 06.05.2023

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sähkö-, talo- ja materiaalitekniikan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Opettaja

  • Juha Korpijärvi

Vastuuhenkilö

Mika Ruponen

Opiskelijaryhmät

  • STMI22SPA
    Sähkö- ja automaatiotekniikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyttä kompleksilukujen algebraan ja vaihtovirtakomponentteihin
Osaat analysoida vaihtovirtapiirejä ja kolmivaihepiirejä

Sisältö

Kompleksilukujen algebra
Sarja- ja rinnakkaispiirit, silmukkamenetelmä
Kolmivaihepiirit

Opiskelumateriaali

John O'Malley
Basic circuit analysis

Yksilölliset oppimisväylät

Kurssi on mahdollista suorittaa yksilöllisesti palauttamalla kurssin harjoitustehtävät ohjaavalle opettajalle

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei ole

Tentit ja muut määräajat

Kurssi siältää kaksi välikoetta sekä uusintakokeet mikäli on tarve

Opiskelijan työmäärä

Kurssi sisältää 133 tuntia täyspainosta työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssi siältää lähiopetuksena pidettäviä luentoja sekä laskuharjoitukset

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssin arvosana perustuu välikokeiden arvosanojen keskiarvoon

Esitietovaatimukset

Tasavirtapiirit