Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3204

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

25.08.2022 - 31.12.2025

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 55

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Väinö Toots
  • Jarkko Ansamäki

Vastuuhenkilö

Jarkko Ansamäki

Opiskelijaryhmät

  • DAKV22SM
    Data-analytiikka, monimuotototetus

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

ilmoitetaan kurssin aikana

Yksilölliset oppimisväylät

On aina sovittava erikseen opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso sisältää yrityselämän edustajien vierailuja ja mahdollisesti myös yritysvierailuja

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakso kestää koko opintojen ajan

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso on hyväksytysti suoritettu, kun opiskelija on osoittanut kykyä opiskella ja kehittyä ammatillisesti