Siirry suoraan sisältöön

Tietokannat (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK57-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Väinö Toots

Opiskelijaryhmät

  • DAKV21SP
    Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Osaat kuvata relaatiokantojen rakenteen ja käytön
Osaat koota yrityksen tietokannoista dataa analysointia varten SQL-kielellä
Tunnet tietovarastoinnin perusteet

Sisältö

Miten relaatiokantoja käytetään?
Miten kokoat dataa yrityksen tietokannoista SQL-kielellä?
Miten voit hyödyntää tietovarastointia liiketoimintatiedonhallinnassa?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään sähköisiä verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi
-mahdollisuudesta hyödyntää hänen työpaikaltaan saatavia toimeksiantoja osana kurssin suoritusta.
-opiskelun nopeuttamisesta suorittamalla tehtävät ennen määräpäiviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Toteutuksen osien kuvaus

Kurssilla opetellaan tietokantojen perusteita sekä SQL-kyselykieltä.

SQL-kielessä kurssi kattaa peruskomennot, laskemisen kyselyssä, ryhmittelyn, usean taulun kyselyt sekä alikyselyt.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu annettujen tehtävien perusteella.