Siirry suoraan sisältöön

Liiketalouden mittarit (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK55-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Katariina Palmu

Ryhmät

  • DAKV21SP
    Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät mitä yritysten eri tulosmittarit kertovat. Osaat laskea erilaisia indikaattoreita. Tiedät mistä eri indikaattorien laskennassa käytettävä data löytyy.

Sisältö

Mitä asioita erilaisissa yrityksissä mitataan? Mitä eri tunnusluvut kertovat yrityksen toiminnasta? Miten erilaisia indikaattoreita lasketaan? Mistä laskennassa tarvittavat luvut saadaan? Miten indikaattoreita yrityksissä käytetään?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään sähköisiä verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella opettajan kanssa esimerkiksi
-mahdollisuudesta hyödyntää hänen työpaikaltaan saatavia toimeksiantoja osana kurssin suoritusta.
-opiskelun nopeuttamisesta suorittamalla tehtävät ennen määräpäiviä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaiset sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi tapahtuu annettujen tehtävien ja harjoitustöiden/projektien perusteella.