Siirry suoraan sisältöön

Yritysten sisäinen data (5 op)

Toteutuksen tunnus: DA00EK56-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Data-analytiikan koulutus

Opettaja

  • Väinö Toots
  • Jarkko Ansamäki

Opiskelijaryhmät

  • DAKV21SP
    Data-analytiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Sinulla on käsitys erilaisista yritysten käytössä olevista järjestelmistä ja niissä olevasta datasta. Olet tutustunut joidenkin suosittujen ohjelmistojen omiin raportointiominaisuuksiin. Osaat tuoda dataa eri järjestelmistä muualle raportoitavaksi ja analysoitavaksi.

Sisältö

Minkälaista dataa erilaisilla yrityksillä on sisäisesti käytössä? Mistä tätä dataa kerätään? Mihin se tallentuu? Miten sitä hyödynnetään? Miten sitä pystyy analysoimaan?

Opiskelumateriaali

Kurssilla käytetään kurssin aikana ilmoitettavia verkkomateriaaleja.

Yksilölliset oppimisväylät

Opiskelija voi keskustella kurssin opettajien kanssa esimerkiksi omalta työpaikaltaan tulevien toimeksiantojen hyödyntämisestä kurssia suoritettaessa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla saattaa olla yhteisesti yrityksille tehtäviä toimeksiantoja tai opiskelijakohtaisesti sovittuja toimeksiantoja.

Opiskelijan työmäärä

1 op = 27 tuntia työtä

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Kurssilla on monta opettajaa ja kurssin kokonaisarvosana perustuu opettajien omalta kohdaltaan määrittelemiin kriteereihin (harjoitustehtävät, tentit) ja isompiin harjoitustyö-/projektipalautuksiin.