Siirry suoraan sisältöön

Dokumentointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00ED95-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

T&K-osuus

2 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 22

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Jari-Pekka Muotio
  • Sanna Pitkäniemi-Toroska
  • Nina Palmros

Vastuuhenkilö

Nina Palmros

Opiskelijaryhmät

  • REKV22SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet dokumentoinnin periaatteet konservoinnissa ja restauroinnissa

Osaat laatia kohteesta kuntokartoituksen, konservointi-/restaurointisuunnitelman ja -raportin

Osaat tallentaa kohteesta tarvittavaa informaatiota, kuten valokuvia, piirustuksia, näytteitä ja liittää niitä raporttiin.

Osaat eri materiaalianalyysitekniikat sekä ottaa näytteen poikkileikkausta varten.

Osaat käyttää eri mittausvälineitä/laitteita ja osaat tallentaa tietoa asianmukaisesti

Osaat tehdä kohteessa tarvittavan dokumentointivalokuvauksen ja tutkimusnäytteiden ottoon liittyvät kirjaukset tutkimusraporttia varten

Osaat kraateri- ja väriporrastekniikat sekä ottaa näytteen poikkileikkausta varten

Osaat mikroskooppivalokuvauksen perusteet ja poikkileikkausnäytteen valutekniikan

Osaat valokuvata kokonaisuuksia ja yksityiskohtia

Osaat kohdepiirtämisen ja vapaan käden piirtämisen

Sisältö

Miten restaurointisuunnitelma ja -tutkimusraportti tehdään?
Mitä on väridokumentointi esimerkiksi maalikerroksissa?
Mitkä ovat mikroskooppivalokuvauksen perusteet?
Miten tutkimusnäytteitä käsitellään ja mikroskopoidaan laboratoriossa tutkimusta varten?
Miten mitataan, valokuvataan ja piirretään alustavat luonnokset kohteessa ja toteutetaan niiden pohjalta mittapiirrokset erilaisin tekniikoin?
Mikä on kohteentutkimuksen ja dokumentoinnin tarkoitus konservoinnissa/restauroinnissa?

Opiskelumateriaali

Vilhelm Helander, Simo Freese, Georg Grotenfelt, Aimo Nissi,Timo Jeskanen (toim.). 1997. Hokos, warma, voloi...taloja ja kyliä saaristosta, Karjalasta ja Inkeristä.Teknillisen korkeakoulun arkkitehtiosasto. Pohjoinen. ISBN 951-749-305-3.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus ja ohjaus (5 op).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaamisen näyttö.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Hyväksiluku tai osittainen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännöntyön osuudessa koulun asiakastyökohde

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtävä kokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti