Siirry suoraan sisältöön

Materiaalit ja pintakäsittelytekniikat (10 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC86-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Sanna Pitkäniemi-Toroska
  • Diego Carlozzo

Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät

  • REKV22SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet ja osaat tarvittaessa tunnistaa perinteisiä sekä moderneja pintakäsittelymateriaaleja kuten liimat, täyteaineet, sideaineet ja niiden ominaisuudet.

Osaat soveltaa erilaisten pintakäsittelymateriaalien käyttöä konservoinnissa ja restauroinnissa ja hyödyntää muita konservointi- ja restaurointimateriaaleja.

Hallitset teoreettiset tiedot eri pintakäsittelymenetelmistä ja niiden soveltuvuudesta konservointiin ja restaurointiin.

Tutustut keskeisimpiin pintakäsittelytekniikoihin sekä niiden kehitykseen ja käytön historiaan.

Sisältö

Millaisia materiaaleja esine- ja interiöörikonservoinnissa ja restauroinnissa käytetää?

Millaisia ovat materiaalien kemialliset ominaisuudet ja työturvallisuus sekä millaisia ovat materiaalien käyttöominaisuudet?

Millaisia ovat vanhoissa esineissä ja interiööreissä käytettyt pintakäsittelytekniikat?

Miten erilaistet pintakäsittelyt ovat kehittyneet?

Millaisia vaurioita erilaisille materiaaleille ja rakenteille syntyy?

Millaisia tekniikoita käytät konservoinnissa ja restauroinnissa?

Mitä ovat pintakäsittelyaineet ja miten niitä käytetään?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön kokeiluja koulun asiakastöiden avulla

Opiskelijan työmäärä

10 op on = 270 h, josta itsenäisentyön osuus on 130h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty