Siirry suoraan sisältöön

Värioppi ja pigmentit (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC87-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

1 op

Toteutustapa

80 % Lähiopetus, 20 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

15 - 22

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Nina Palmros

Vastuuhenkilö

Nina Palmros

Opiskelijaryhmät

  • REKV22SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Tutustut väriteorioihin ja väreihin harjoitusten avulla.

Opit tuntemaan värityksen historiaa eri tyyliaikakausina ja arkkitehtuurissa.

Ymmärrät pigmenttien sekä sideaineiden käyttöhistoriaa ja ominaisuuksia sekä perehdyt työturvallisuuteen niiden käytössä.

Sisältö

Millaisia väriteorioita on olemassa ja miten eri värit vaikuttavat toisiinsa?

Miten visualisoit värien muutoksia väriympäristöönsä nähden?

Millaisia ovat värin historian ja merkityksen muutokset eri aikakausina ja käytössä oleviin pigmentteihin?

Miten käytät pigmenttejä turvallisesti?

Opiskelumateriaali

Harald Arnkil. 2008. Värit havaintojen maailmassa.Toinen painos. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. Taideteollisen korkeakoulun julkaisuja B 85. ISBN 978-951-558-237-9.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Työjärjestyksen mukainen opetus ja ohjaus (5 op).

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Osaamisen näyttö.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Hyväksiluku tai osittainen hyväksiluku.

TKI ja työelämäyhteistyö

Ei työelämäyhteistyötä

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osaa
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
c. hahmottaa tehtävä kokonaisuuksia
d. toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa
e. käyttää keskeisiä oman alan malleja, menetelmiä, ohjelmistoja ja tekniikoita
f. toimia tiimin jäsenenä tavoitteellisesti
g. perustella toimintaansa oman alan eettisten periaatteiden mukaisesti