Siirry suoraan sisältöön

CAD-ohjelmat (5 op)

Toteutuksen tunnus: MU00DV94-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

25 - 25

Koulutus

 • Biotuotemuotoilun koulutus
 • Muodin ja puvustuksen koulutus
 • Sisustusarkkitehtuurin ja kalustesuunnittelun koulutus

Opettaja

 • Ari Haapanen

Vastuuopettaja

Ari Haapanen

Ryhmät

 • REKV21SP
  Restaurointi, päivätoteutus
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 28.09.2022 09:00 - 11:45
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 02.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 03.11.2022 10:00 - 14:00
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 09.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 15.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 16.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 22.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 23.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 29.11.2022 08:30 - 11:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 30.11.2022 09:00 - 12:00
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 02.12.2022 08:15 - 11:45
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 07.12.2022 09:00 - 12:00
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 12.12.2022 10:00 - 12:30
 • CAD-ohjelmat MU00DV94-3007 / 14.12.2022 08:30 - 11:30

Tavoitteet

- Tunnet erikoisalasi yleisimmät CAD-ohjelmat.
- Ymmärrät opintojaksolle valitun CAD ohjelman hyödyt ja sen tehokkaan käytön.
- Osaat käyttää ohjelman 2D- ja 3D-työkaluja.
- Sinulla on hyvät lähtökohdat kehittyä ko. ohjelman käyttäjänä muiden opintojaksojen harjoitustöitä tehdessäsi.

Sisältö

- Mitä CAD ohjelmia tulet ammatissasi käyttämään ja miksi?
- Miten käytät valittua ohjelmaa ja kuinka saat siitä parhaan hyödyn?
- Kuinka käytät ohjelman keskeisempiä työkaluja 2D piirtämisessä ja mallintamisessa?
- Miten jatkossa kehität ja ylläpidät nyt saavutettuja taitoja?

Opiskelumateriaali

Autocad ja Rhinoceros -ohjelmistot

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.
Hybridiopetus, johon voi osallistua sekä lähitunneille että Teams-alustan kautta.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso toteutetaan yhteistyössä interiöörirestaurointi opintojakson kanssa.

Opiskelijan työmäärä

5 op on 135 h josta itsenäisentyön osuus on 55h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty (0)