Siirry suoraan sisältöön

Kohteen dokumentointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC93-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Jari-Pekka Muotio
  • Diego Carlozzo

Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät

  • REKV21SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Perehdyt rakennusdokumentoinnin historiaan ja menetelmiin sekä kehitykseen.

Tutustut tekniseen piirtämisen eri menetelmiin teoriassa ja käytännössä.

Perehdyt esineiden dokumentointimenetelmiin.

Tutustus esitystekniikkaan.

Sisältö

Millainen on rakennusdokumentoinnin historia, menetelmät ja kehitys?

Miten rakennuksen yksityiskohtia piirretään?

Millaisia ovat teknisen piirtämisen ohjeet?

Miten valokuvaa voidaan hyödyntää dokumentoinnissa?

Opiskelumateriaali

Teknisen piirustuksen perusteet, Aimo Pere
SFS-standardit
Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kohde koulun asiakastyö

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Toteutuksen osien kuvaus

Tekninenpiirtäminen
Vauriokartoitus ja dokumentaatio

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt harjoitustehtävät.
Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty