Siirry suoraan sisältöön

Esinerestaurointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC94-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Diego Carlozzo

Vastuuhenkilö

Diego Carlozzo

Opiskelijaryhmät

  • REKV21SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Opit analysoimaan konservoitavaa/restauroitavaa kohdetta, tekemään kuntokartoituksen ja sen mukaan päättämään mahdolliset korjausmenetelmät.

Opit ymmärtämään erilaisten vaurioiden syytä

Opit käytännössä tunnistamaan eri aikakausien perinteisiä materiaaleja ja työtapoja.

Perehdyt esineiden erilaisten pintakäsittelyjen, rakenteiden ja osien konservointiin/restaurointiin eettisten valintojen, analyysien ja tutkimusten avulla.

Ymmärrät dokumentoinnin tärkeyden

Sisältö

Miten käytät konservointi/restaurointi tekniikoita erilaisissa kohteissa?

Miten raportoit työprosessin kirjallisesti?

Miten ratkaiset kohteessa ilmeneviä ongelmia?

Miten tekemäsi päätökset vaikuttavat esineen säilymiseen?

Opiskelumateriaali

Conservation of furniture

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Koulun asiakastöitä osana opintojakson käytännöntyötä.

Opiskelijan työmäärä

5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Hyväksytyt harjoitustehtävät.
Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty