Siirry suoraan sisältöön

Interiöörirestaurointi (5 op)

Toteutuksen tunnus: RE00EC95-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 30.11.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Kulttuurin koulutusyksikkö

Toimipiste

Kouvolan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 20

Tutkinto-ohjelma

  • Restauroinnin koulutus

Opettaja

  • Jari-Pekka Muotio
  • Katariina Ruuska-Jauhijärvi

Vastuuhenkilö

Jari-Pekka Muotio

Opiskelijaryhmät

  • REKV21SP
    Restaurointi, päivätoteutus

Tavoitteet

Ymmärrät dokumentoinnin ja kuntokartoituksen merkityksen interiöörirestauroinnin suunnittelussa ja toteutuksessa.

Opit käytännössä tunnistamaan eri aikakausien perinteisiä materiaaleja ja työtapoja.

Perehdyt interiöörien erilaisten pintakäsittelyjen restaurointiin eettisten valintojen, analyysien ja tutkimusten avulla.

Sisältö

Ymmärrät miten dokumentointi ja kuntokartoitus vaikuttavat interiöörirestauroinnin suunnitteluun ja toteutukseen.

Tiedät millaisia eri perinteisiä materiaaleja ja tekniikoita on käytetty eri aikakausina?

Sovellat miten etiikka, analyysit ja aikaisemmat tutkimukset vaikuttavat restaurointiprosessiin?

Opiskelumateriaali

Luentomateriaalit

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Lähiopetus työjärjestyksen mukaan, lisäksi itsenäinen työ ja sovitut tehtävät.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos työtehtävissäsi voit kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä hyvissä ajoin ennen opintojakson alkua sen määrittämiseksi
- onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen
- millaisia näyttöjä sinun on mahdollista antaa osaamisestasi
- mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti suorittaa sen lisäksi opetukseen osallistuen

Työhön integroitu oppimisväylä:
Ota yhteys opettajaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Käytännön harjoituksina koulun asiakastyökohteita

Opiskelijan työmäärä

Suomeksi
5 op on = 135 h, josta itsenäisentyön osuus on 65h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arvioidaan: oppimistehtävät ja oppilaan itsereflektio.
Perusteet: asiasisältö, harjoitustehtävien taso ja oppilaan oma arvio oppimisesta.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.
Kiitettävä (5), hyvä (4-3), tyydyttävä (2-1); hylätty