Siirry suoraan sisältöön

E-Business (5 op)

Toteutuksen tunnus: LO00EB66-3005

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 02.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Logistiikan ja merenkulun koulutusyksikkö

Toimipiste

Kotkan kampus

Opetuskielet

 • Englanti

Tutkinto-ohjelma

 • Logistiikan koulutus

Opettaja

 • Tuula Kuparinen

Vastuuhenkilö

Tuula Kuparinen

Opiskelijaryhmät

 • LLKT22SD
  Double Degree in Business Logistics
 • LOKT22SD
  Double Degree in Logistics Engineering
 • LOKT20SP
  Logistiikka, päivätoteutus

Tavoitteet

Tunnet e-liiketoiminnan eri muodot
Tiedät, miten luodaan ja kehitetään e-liiketoiminnan ratkaisuja
Osaat soveltaa parhaita e-liiketoiminan käytäntöjä
Tiedät e-liiketoiminnan haasteet ja keinot vastata näihin haasteisiin

Sisältö

Mitkä ovat e-liiketoiminan eri muodot?
Miten luodaan ja kehitetään e-liiketoiminnan ratkaisuja?
Mitkä ovat e-liiketoiminnan parhaita käytäntöjä?
Mitkä ovat e-liiketoiminnan haasteet ja keinot vastata niihin?

Opiskelumateriaali

Kirjallisuus
Xu, J., Quaddus, M. A., Quaddus, M. & Mohammed Quaddus. 2009. E-business In The 21st Century: Realities, Challenges And Outlook. WSPC.

Tentit ja muut määräajat

Ilmoitetaan Learn -oppimisympäristössä

Opiskelijan työmäärä

5 op / 135 h
Lähiopetus, 5 * 2,5 h
Verkko-ohjaus, 5 * 1,5 h
Tentit, 2 * 1 h
Itsenäinen työskentely 125

Toteutuksen osien kuvaus

Opintojakso toteutetaan monimuoto-opintoina sisältäen lähiopetusta sekä itsenäistä työskentelyä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on kaksi tenttiä ja yksi ryhmätehtävä

Ryhmätehtävä ja tentit arvioidaan asteikolla 1-5.
Tentti 1 on 30%, tentti 2 on 30% opintojakson arvosanasta.
Ryhmätehtävä on 40% opintojakson arvosanasta.