Siirry suoraan sisältöön

Lastensuojelu ja perhetyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE43-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

10.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

 • Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät

 • KHSA21SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 03.11.2022 09:00 - 12:00
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 09.11.2022 12:30 - 15:30
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 15.11.2022 12:00 - 15:00
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 24.11.2022 12:00 - 15:00
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 01.12.2022 12:00 - 15:00
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 08.12.2022 12:00 - 15:00
 • Lastensuojelu ja perhetyö KH00EE43-3002 / 15.12.2022 12:00 - 15:00

Tavoitteet

Perehdyt suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmään ja lainsäädäntöön.
Tunnistat lasten ja perheiden erilaisia elämäntilanteita ja osaat arvioida perhetyön ja lastensuojelun tarvetta.
Tunnet perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvät arvot ja periaatteet.
Tunnistat lastensuojelun ja perhetyön prosessit.
Tunnet lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.

Sisältö

Mikä on lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmä ja lainsäädäntö?
Mikä voi aiheuttaa lastensuojelun tarvetta ja miten arvioit tarvetta?
Mitkä ovat lastensuojelua ja perhetyötä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet?
Millainen on lastensuojelun asiakastyön prosessi?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Suomalaisen lastensuojelun ja perhetyön palvelujärjestelmän ja lainsäädännön tunteminen.
Lasten ja perheiden erilaisten elämäntilanteiden tunnistaminen ja perhetyön ja lastensuojelun tarpeen arvioiminen.
Perhetyöhön ja lastensuojeluun liittyvien arvojen ja periaatteiden tunnistaminen.
Lastensuojelun ja perhetyön prosessit.
Lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskentelyssä tunnistettavia eettisiä periaatteita sekä keskeisiä työotteita ja menetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakso on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Esitietovaatimukset

Hyvinvointi ja sosiaalialan työ, Eettinen asiakastyö