Siirry suoraan sisältöön

Erityiskasvatus (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE42-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Koulutus

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Olli Rissanen

Ryhmät

  • KHSA21SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
  • Erityiskasvatus KH00EE42-3002 / 06.10.2022 13:00 - 16:00
  • Erityiskasvatus KH00EE42-3002 / 13.10.2022 13:00 - 16:00
  • Erityiskasvatus KH00EE42-3002 / 19.10.2022 13:00 - 16:00
  • Erityiskasvatus Verkkotentti KH00EE42-3002 / 02.11.2022 12:00 - 15:00

Tavoitteet

Tunnistat lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiä ja erityisiä tarpeita.
Osaat tukea lapsen ja nuoren yksilöllistä kehitystä ja oppimisvalmiuksia.
Tunnet erityiskasvatuksen palvelujärjestelmän.
Osaat määritellä erityiskasvatuksen peruskäsitteitä, periaatteita ja ammatillisia käytäntöjä.
Osaat huomioida perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä.
Tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

Sisältö

Millaisia erityisen tuen tarpeita lapsella ja nuorella voi olla?
Miten lapsen ja nuoren kehitystä ja oppimisvalmiuksia voidaan tukea?
Millainen on erityiskasvatuksen palvelujärjestelmä ja mikä lainsäädäntö ja normisto ohjaavat erityiskasvatusta?
Mitä ovat erityiskasvatuksen ydinkäsitteet?
Miten perheen näkökulma huomioidaan erityiskasvatuksen kuntouttavissa käytänteissä?
Miten keskeisiä työmenetelmiä käytetään erityiskasvatuksessa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla perehdyt lapsen ja nuoren kasvun yksilöllisiin ja erityisiin tarpeisiin koulussa.
Tutustut erityiskasvatuksen palvelujärjestelmään ja ymmärrät kolmiportaisen tuen mallin koulussa.
Perehdyt erityiskasvatuksen peruskäsitteisiin, periaatteisiin ja ammatillisiin käytänteisiin.
Huomioit perhelähtöisyyden erityiskasvatuksen käytännöissä sekä tunnet keskeisiä erityiskasvatuksen työmenetelmiä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.