Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen kehitys ja oppiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE33-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Hannele Pulkamo
  • Olli Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KHSA22SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Ymmärrät elämänkaaren keskeisiä kehitysvaiheita ja elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä.
Osaat reflektoida kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja rakentaa omaa kasvatustietoisuuttasi.

Sisältö

Miten eri kehitysteoriat, oppimiskäsitykset ja kasvatussuuntaukset määrittelevät ihmisen kasvua, kehitystä ja oppimista?
Miten kasvuympäristön merkitys näyttäytyy yksilöiden ja yhteisöjen tavoitteissa ja valinnoissa?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Ymmärrät elämänkaaren keskeisiä kehitysvaiheita ja elämänkulkuun vaikuttavia tekijöitä.
Osaat reflektoida kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen liittyvää tietoa ja rakentaa omaa kasvatustietoisuuttasi.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.