Siirry suoraan sisältöön

Oppilaitos toimintaympäristönä (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE36-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Hanna-Leena Lipsanen
  • Olli Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KHSA22SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Hahmotat ja ymmärrät suomalaisen koulujärjestelmän.
Tiedät koululainsäädännön ja koulutyötä ohjaavan normiston.
Tiedät, mitä osallisuus tarkoittaa ja ymmärrät osallisuuden merkityksen kouluympäristössä.
Osaat tukea lasten ja nuorten osallisuutta.
Ymmärrät moniammatillisen työskentelyn merkityksen ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä.

Sisältö

Mitä tarkoitetaan osallisuudella ja mikä on sen merkitys kouluympäristössä?
Miten tuetaan lasten ja nuorten osallisuutta?
Millainen on suomalainen koulujärjestelmä?
Miten lainsäädäntö ja opetussuunnitelmat sekä muut eri asiakirjat ohjaavat oppilaitostyötä?
Mitkä ovat moniammatillisen työskentelyn merkitys ja mahdollisuudet oppilaitostyöskentelyssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla tutustut suomalaiseen koulutusjärjestelmään. Perehdyt keskeiseen lainsäädäntöön, opetussuunnitelmiin ja työtä ohjaaviin asiakirjoihin oppilaitoksissa.
Pohdit moniammatillisen työskentelyn mahdollisuuksia oppilaitoksissa. Kartoitat millaisia tehtäviä ja rooleja eri toimijoilla/ammattilaisilla on oppilaitosympäristössä hyvinvoinnin edistämiseksi.
Tunnet koulu- ja oppilaitosnuorisotyön keskeiset periaatteet.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.