Siirry suoraan sisältöön

Sosiaaliturva ja lainsäädäntö (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE35-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

17.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Tutkinto-ohjelma

  • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

  • Hanna-Leena Lipsanen
  • Olli Rissanen

Opiskelijaryhmät

  • KHSA22SP
    Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Tavoitteet

Osaat hahmottaa sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä.
Osaat etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

Sisältö

Mistä sosiaaliturva koostuu?
Mitkä lait ovat keskeisiä sosiaali- ja terveysalalla?
Millainen merkitys lainsäädännöllä on sosiaalialan työssä?

Opiskelumateriaali

Learn-alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla hahmotat sosiaaliturvan kokonaisuuden ja sosiaaliturvaa ohjaavan lainsäädännön pääpiirteet.
Ymmärrät lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työssä, sekä etsiä sosiaaliturvaan ja lainsäädäntöön liittyvää ajankohtaista tietoa eri lähteistä.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opiskelijoiden työelämäympäristöjen hyödyntäminen tehtävissä.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.