Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvointi ja sosiaalialan työ (5 op)

Toteutuksen tunnus: KH00EE32-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

03.10.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Tutkinto-ohjelma

 • Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö

Opettaja

 • Hanna-Leena Lipsanen

Opiskelijaryhmät

 • KHSA22SP
  Sosionomikoulutus, kouluhyvinvointi ja kuraattorityö
 • Hyvinvointi ja sosiaalialan työ KH00EE32-3003 / 05.10.2022 12:30 - 15:30
 • Hyvinvointi ja sosiaalialan työ KH00EE32-3003 / 19.10.2022 12:30 - 15:30
 • Aikavaraus 1. Hyvinvointirastien suunnitteluseminaari / 21.10.2022 11:15 - 14:15
 • Hyvinvointi ja sosiaalialan työ KH00EE32-3003 / 02.11.2022 12:30 - 15:30
 • Hyvinvointi ja sosiaalialan työ KH00EE32-3003 / 16.11.2022 13:00 - 16:00
 • Hyvinvointi ja sosiaalialan työ KH00EE32-3003 / 30.11.2022 12:30 - 15:30
 • Hyvinvointi ja sosiaalialan työ KH00EE32-3003 / 07.12.2022 12:30 - 15:30

Tavoitteet

Ymmärrät kestävän hyvinvoinnin sisällön ja merkityksen.
Hahmotat yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin.
Osaat jäsentää hyvinvointia uhkaavia ilmiöitä ja mekanismeja.
Ymmärrät huono-osaisuutta, eriarvoistumista ja sosiaalisia ongelmia.
Osaat kuvata sosiaalialan työn erilaisia työorientaatioita ja kykenet erittelemään erilaisia työtapoja, joilla hyvinvoinnin haasteisiin pyritään vaikuttamaan.
Osoitat perehtyneisyytesi hyvinvointitietoon osana ammattitaitoa.

Sisältö

Mitä on kestävä hyvinvointi?
Miten yhteiskunnan ja elämäntavan muutokset vaikuttavat yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin?
Mitkä ovat hyvinvoinnin haasteet ja ajankohtaiset ilmiöt?
Mitä tarkoitetaan huono-osaisuudella, eriarvoistumisella ja sosiaalisilla ongelmilla?
Mitä ovat sosiaalialan työn erilaiset työorientaatiot ja työtavat, joilla vaikutetaan hyvinvoinnin haasteisiin?
Mitä on keskeinen ammatillisesti hyödynnettävä hyvinvointitieto?

Opiskelumateriaali

Learn- alustan materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Kestävän hyvinvoinnin sisällön ja merkityksen ymmärtäminen sekä yhteiskunnallisten muutosten vaikustusten hahamottaminen yksilön ja yhteisöjen hyvinvointiin.
Hyvinvointia uhkaavien ilmiöiden ja mekanismien jäsentäminen sekä huono-osaisuuden, eriarvoistumisen ja sosiaalisten ongelmien ymmärtäminen.
Sosiaalialan työn erilaisten työorientaatioiden kuvaaminen ja erilaisten työtapojen eritteleminen hyvinvoinnin haasteisiin vaikuttamisen kautta.
Perehtyneisyys hyvinvointitietoon osana ammattitaitoa.

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämälähtöiset asiakastapaukset.

Kansainvälinen yhteistyö

Ei kansainvälistä yhteistyötä.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 op eli 135 t opiskelijan työtuntia.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson tehtävien ja harjoitusten hyväksytty suorittaminen.