Siirry suoraan sisältöön

Ammattiruotsi (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS46-3113

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

05.09.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Kielet ja viestintä, Kouvola

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

 • Liiketalouden koulutus

Opettaja

 • Riitta Savolainen
 • Marja-Liisa Siren-Huhtinen

Vastuuhenkilö

Riitta Savolainen

Opiskelijaryhmät

 • LTKV21KM2
  Liiketalous, monimuoto (taloushallinto)
 • LTKV21KM3
  Liiketalous, monimuoto (digitaalinen liiketoiminta)
 • LTKV21KM4
  Liiketalous, monimuoto (HR-asiantuntija)
 • LTKV21KM5
  Liiketalous, monimuoto (myynti ja markkinointi)
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 05.09.2022 12:15 - 13:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 12.09.2022 12:15 - 13:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 20.09.2022 16:00 - 18:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 03.10.2022 12:15 - 14:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 17.10.2022 15:00 - 17:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 18.10.2022 16:00 - 18:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 07.11.2022 12:30 - 14:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 14.11.2022 11:45 - 13:15
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 23.11.2022 16:00 - 18:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 05.12.2022 08:30 - 10:00
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 05.12.2022 10:00 - 11:45
 • Ammattiruotsi KY00DS46-3113 / 12.12.2022 10:00 - 12:00

Tavoitteet

Osaat toimia oman alasi viestintätilanteissa ruotsin kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.
Tunnet alasi keskeisen termistön ja pystyt hyödyntämään kielitaitoasi asiantuntijatehtävissä.

Tavoitetasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B1 sekä asetusta 18.12.2014/1129 vastaava osaaminen.

Suoritettuasi opintojakson arvosanalla 3
· ymmärrät selkeää yleiskielistä puhetta ja työelämän puheviestintää.
· käytät perusrakenteita jokseenkin virheettömästi sekä suullisessa että kirjallisessa viestinnässä.
· puhut kohtalaisen sujuvasti niin, että satunnaiset sanaston, ääntämisen tai lauserytmin epätarkkuudet eivät aiheuta väärinymmärryksiä.
· ymmärrät pääkohdat ammatillisista teksteistä ja pystyt reagoimaan niihin sekä suullisesti että kirjallisesti.
· osaat kertoa keskeiset asiat koulutuksestasi ja työkokemuksestasi esim. työnhakutilanteessa.
· osaat kertoa ja keskustella alasi keskeisimmistä asioista (esimerkiksi yritysten ja organisaatioiden toiminta, tuotteet, prosessit ja palvelut).

Sisältö

Mitä koulutukseen, työympäristöön ja työtehtäviin liittyvää sanastoa tarvitset ruotsiksi?

Miten toimit ruotsin kielellä työelämän viestintätilanteissa, esimerkiksi sähköpostissa, puhelimessa ja tapaamisissa?

Mitä oman ammattialasi ja toimintaympäristösi keskeistä perustermistöä tarvitset?

Opiskelumateriaali

Verkkomateriaali (Learn).

Yksilölliset oppimisväylät

Verkko-opintojakso.

TKI ja työelämäyhteistyö

sovittavissa

Tentit ja muut määräajat

Sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

1 opintopiste = 27 tuntia opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

riitta.savolainen@xamk.fi

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

1. suullinen testi Temsissa
2. Learn-verkkotentti
3. etätehtävät (hyväksytty/hylätty)
4. aktiivinen osallistuminen


Tutkintotodistukseen merkitään julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003, 6 § 1 mom.) mukaista kaksikielisessä viranomaisessa valtion henkilöstöltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa osoittavat arvosanat erikseen suullisen ja kirjallisen taidon osalta.

Tutkintotodistuksen arvosana tyydyttävä vastaa arviointia 1–3 ja arvosana hyvä vastaa arviointia 4–5.

Esitietovaatimukset

Jos sinut on lähtötasotestin perusteella ohjattu ruotsin tehovalmennukseen, sinun on suoritettava se hyväksytysti tai hankittava itse valmentavan kurssin sisältöä vastaavat tiedot ennen ammattiruotsin alkamista.