Siirry suoraan sisältöön

Jalkaterapeuttinen harjoittelu V (10 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DL01-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

10 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Kemppainen
  • Laura Saar
  • Anna Reinikainen

Vastuuhenkilö

Laura Saar

Opiskelijaryhmät

  • JTSA20SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet teknologian mahdollisuuksia jalkaterapiassa.
Osaat käyttää ja soveltaa teknologiaa jalkaterapiassa.
Osaat suunnitella ja valmistaa asiakkaan tarpeiden mukaiset tukipohjalliset eri pohjallistekniikoita ja teknologiaa hyödyntäen.
Osaat ohjata nuorempia opiskelijoita ja toisia ammattiryhmiä tunnistamaan alaraajaongelmia ja ohjaamaan niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa

Sisältö

Millaista teknologiaa jalkaterapiassa voidaan hyödyntää?
Mitä terveysalalle merkityksellisiä tekijöitä tulee huomioida teknologiaa hyödynnettäessä?
Miten toteutat teknologiaa hyödyntävän jalkaterapiaprosessin?
Miten suunnittelet ja valmistat asiakkaan tarpeiden mukaiset tukipohjalliset eri valmistustekniikoita hyödyntäen?
Miten hyödynnät tuotekehitystä ja innovointia jalkaterapiassa?
Miten arvioit ja kehität jalkaterapiaprosessia?
Mitä seikkoja sinun tulee huomioida ohjatessasi nuorempia opiskelijoita ja toisten ammattiryhmien edustajia?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Jos työskentelet terveysalan yrityksessä, organisaatiossa tai korkeakoulun tarjoamassa projektissa, voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Tällöin olet yhteydessä opintojakson alussa opintojakson opettajaan ja sovit työpaikallesi/projektille tehtävästä kehittämistehtävästä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi osaamisen näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 10op eli 270h opiskelijan työtä.

Lisätietoja opiskelijoille

Alustavan suunnitelman mukaan opintojakson lähiopetusta (2 päivää) on myös Saimaa stadiumilla Mikkelissä.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti. Arviointikriteerit esitetään opintojakson Learn-alustalla.

Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty - hylätty / täydennettävä.

Esitietovaatimukset

Jalkaterapeuttinen harjoittelu I-IV
Työelämäharjoittelu I