Siirry suoraan sisältöön

Työelämäharjoittelu II (5 op)

Toteutuksen tunnus: JT00ED07-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Kemppainen
  • Laura Saar
  • Anna Reinikainen
  • Marjo Heikkilä

Opiskelijaryhmät

  • JTSA20SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Osaat toimia jalkaterapeutin ammatin edellyttämällä tavalla erilaisissa jalkaterapiaympäristöissä yksilö- ja ryhmätilanteissa.
Osaat arvioida apuvälineterapian erilaisia valmistusmenetelmiä ja niiden hankintaan liittyviä prosesseja.
Osaat hyödyntää ja soveltaa erityisryhmien asiakkaiden ohjausosaamistasi osana erilaisia apuvälineprosesseja.
Syvennät vuorovaikutustaitojasi asiakkaiden yksilöllisessä ja kokonaisvaltaisessa kohtaamisessa.
Ymmärrät moniammatillisen yhteistyön merkityksen apuvälineterapiassa.

Sisältö

Mitä tuotteita ja palveluita apuvälineyksiköstä saa?
Miten apuvälineiden valmistusprosessi etenee ja mitä sinun tulee ottaa huomioon prosessin eri vaiheissa?
Miten kuvailet erityisjalkineiden ja ortoosien hankintaprosessin?
Millaisia pohjallisten valmistusmenetelmiä apuvälineyksikössä käytetään?
Miten ohjaat asiakasta yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti?
Miten moniammatillisuus toteutuu apuvälineyksikössä?

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

I-IV lukukauden opinnot