Siirry suoraan sisältöön

Biomekaaninen tutkiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DK96-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Kemppainen
  • Laura Saar

Opiskelijaryhmät

  • JTSA21SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät biomekaanisen tutkimisprosessin.
Osaat toteuttaa ja dokumentoida alaraajojen biomekaanisen tutkimuksen.
Tunnet biomekaniikassa käytettävän ammattisanaston.
Osaat tutkia ja mitata alaraajojen nivelten liikkuvuuksia luotettavasti.
Osaat analysoida kävelyä ja hyödyntää analysoinnissa eri menetelmiä.
Osaat tehdä johtopäätöksiä saamistasi tutkimustuloksista ja hyödyntää niitä jalkaterapeuttisessa päätöksenteossa.

Sisältö

Mitä biomekaanisen tutkimisprosessiin sisältyy?
Miten toteutat ja dokumentoit alaraajojen biomekaanisen tutkimuksen?
Miten tutkit ja mittaat alaraajojen nivelten liikkuvuuksia luotettavasti?
Miten analysoit kävelyä ja miten hyödynnät analysoinnissa eri menetelmiä?
Miten teet yhteenvetoja ja johtopäätöksiä saamistasi tutkimustuloksista?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali.

Sandström & Ahonen 2011. Liikkuva ihminen: : aivot, liikuntafysiologia ja sovellettu biomekaniikka. VK-Kustannus Oy.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla jalkaterveyteen ja biomekaniikkaan liittyen, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat verkkoympäristössä ja muun ryhmän mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5op eli 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetustunneilla sekä opintojaksoon kuuluvien tentin / tenttien ja oppimistehtävien suorittamista hyväksytysti.

Learn-alustalla on opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia, 5 op ja Biomekaniikka, 5 op