Siirry suoraan sisältöön

Tuki- ja liikuntaelimistön toimintoja tukeva jalkaterapia (5 op)

Toteutuksen tunnus: JT00DK95-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

3 op

Toteutustapa

40 % Lähiopetus, 60 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anna Reinikainen

Vastuuhenkilö

Anna Reinikainen

Opiskelijaryhmät

  • JTSA21SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tiedät tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä niiden ennaltaehkäisy- ja hoitoperiaatteet.
Tunnistat tyypillisimmät jalkaterän alueen ongelmat ja virheasennot sekä osaat hyödyntää jalkaterapian keinoja niiden hoidossa.
Ymmärrät kivun merkityksen yksilölle ja vaikutukset hänen toimintakykyynsä.
Osaat käyttää erilaisia kivun arviointimenetelmiä ja ohjata asiakasta kivun hoidossa.

Sisältö

Mitä ovat tyypillisimmät tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja miten niitä ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Mitä ovat tyypillisimmät alaraajojen toimintaan vaikuttavat virheasennot ja toimintahäiriöt ja miten niitä tutkitaan, ennaltaehkäistään ja hoidetaan?
Millaisia kivun arviointi- ja hoitomenetelmiä hyödynnetään jalkaterapiassa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson alussa sovittava kirjallisuus sekä opettajan osoittama sähköinen materiaali Learn-alustalla.

Tenttimateriaalina:
• Kauppi, M., Karjalainen, A., Pirilä, L., Puolakka, K., Sokka-Isler, T. & Vähäsalo, P. 2020. Reumasairaudet. HELSINKI: Duodecim.
• Martio, J. ym. 2007. Reuma. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Stolt, M. ym. 2017. Jalkaterveys. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim
• Seminaariesitykset

sekä muu opintojaksolla sovittava materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan. Opintojaksosta 3op suoritetaan verkko-opintoina sekä itsenäisenä opiskeluna ja 2op lähiopiskeluna.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson jonkun muun ryhmän mukana edeltävyysehdot huomioiden.

Työhön integroitu oppimisväylä:
Mikäli työskentelet terveysalalla ja työsi sisältää opintojakson tavoitteita vastaavia työtehtäviä, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat muun ryhmän mukana ja verkkoympäristössä. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Tentit ja muut määräajat

Seminaari (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) vk 41 ja 42
Tentti (tuki- ja liikuntaelinsairaudet) vk 44

Seminaari (jalkaterän ongelmat ja virheasennot) vk 47 ja 48
Verkkotentti etänä (jalkaterän ongelmat ja virheasennot) vk 51


Muiden tehtävien osalta palautuspäivämäärät sovitaan opintojakson alussa.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä on 5 op eli 135h. Opiskelusta 3op suoritetaan verko-opintoina ja itsenäisenäopiskeluna ja 2op lähiopetuksena.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tentit arvioidaa numeerisesti T1-K5.
Seminaarit arvioidaan täydennettävä - hyväksytty.

Opintojakson oppimistehtävistä arvioidaan täydennettävä-hyväksytty.
Opintojakson kokonaisarvosana muodostuu numeerisesti arvioitavien tenttien painotetun keskiarvon mukaan.

Opintojakson Learn-alustalla esitellään opintojakson arviointisuunnitelma, joka noudattaa Xamkin arviointikehikkoa. Arviointisuunnitelmassa esitetään oppimistehtävien tarkempi arviointi.

Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää kaikkien tehtävien ja tentin tekemistä hyväksytysti.

Esitietovaatimukset

Anatomia ja fysiologia 5 op ja Biomekaniikka 5 op