Siirry suoraan sisältöön

Preventiivinen jalkaterapia ja projekti (5 op)

Toteutuksen tunnus: JT00ED06-3002

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

30.08.2022 - 16.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Kemppainen
  • Laura Saar
  • Marjo Heikkilä

Opiskelijaryhmät

  • JTSA21SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät asiakkaiden käyttämien lääkkeiden vaikutukset.
Tiedät jalkaongelmien hoidossa käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit.
Tiedät ja osaat ennaltaehkäisyn periaatteet keskeisissä ja erityisesti jalkaterveyteen vaikuttavissa kansansairauksissa.
Tunnet elintapaohjauksen erilaisia menetelmiä.
Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista asiakaslähtöistä terveysliikuntaa ja soveltavaa liikuntaa yksilö- ja ryhmäasiakkaille.
Osaat ottaa huomioon asiakkaiden erityispiirteet ja erityistarpeet terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

Sisältö

Mitkä ovat tyypilliset jalkaterapiassa käytettävät lääkkeet ja niiden vaikutusmekanismit?
Mitkä ovat keskeiset kansansairaudet ja niissä käytettävät lääkkeet?
Millaisia menetelmiä voidaan käyttää elintapaohjauksessa?
Mitä tarkoitetaan terveysliikunnalla ja soveltavalla liikunnalla?
Miten asiakkaiden ja asiakasryhmien erityispiirteet ja –tarpeet huomioidaan terveyttä edistävän ja soveltavan liikunnan annostelussa ja ohjauksessa?

Opiskelumateriaali

Materiaalit Learnissä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjaisessa väylässä:

Ilmoittautuessasi tälle opintojakson toteutukselle osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyy työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja oppimistehtävien mukaan.


Työhön integroidussa väylässä:

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos voit työtehtävissäsi kehittää opintojakson tavoitteissa ja sisällöissä mainittua osaamista. Ota opintojakson opettajaan yhteyttä heti orientaatiotuntien jälkeen, jossa määritellään seuraavia asioita:
• onko työhön integroitu oppimisväylä omassa työtehtävässäsi mahdollinen.
• millaisia näyttöjä osaamisestasi sinun on mahdollista antaa.
• mitä opintojakson osia sinun tulee mahdollisesti lisäksi suorittaa opetukseen osallistuen.

Opintoja nopeuttavassa väylässä:
• sinulla on aiempi amk-tasoinen osaaminen kaikista opintojakson tavoitteistta/ sisällöistä, jolloin voit edetä ahot-käytänteen mukaisesti
• muu koulutus tai hankittu osaaminen ja sen osoittaminen ja lisäksi mahdollinen täydennys osaamisen osalta tunneilta tai muutoin sopien

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan tki-projekti, projektikumppanin jokainen pienryhmä valitsee itse. Tki-projektia ohjataan opettajien toimesta ohjaustuokioissa.

Soveltavan liikunnan osiossa suunnitelmissa on tehdä yhteistyötä työelämän kanssa, tehtävän osalta.

Toteutussuunnitelmia tehtäessä työelämäyhteistyö on usein vahvistamatonta, mutta suunnitelmissa toteuttaa.

Tentit ja muut määräajat

Verkkotentit kansansairauksista ja lääkkeistä.

Opiskelijan työmäärä

27h x5 opintopistettä= 135h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opiskelija osaa:
- käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
- etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä
- hahmottaa tehtäväkokonaisuuksia
- toimia asiakkaiden, käyttäjien, kohderyhmien kanssa

Opintojakson tehtävien tekeminen hyväksytyllä tasolla, verkkotenttien hyväksytty läpäisy (T1-K5) sekä työelämäprojektin tekeminen (T1-K5)

Esitietovaatimukset

Jalkaterapian ammatilliset perusteet -moduuli