Siirry suoraan sisältöön

Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen (5 op)

Toteutuksen tunnus: FJ00DK65-3008

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 16.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Issakainen
  • Laura Saar

Ryhmät

  • JTSA22SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto
  • Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen FJ00DK65-3008 / 14.12.2022 09:00 - 11:45
  • Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen FJ00DK65-3008 / 15.12.2022 08:00 - 16:00

Tavoitteet

Osaat määritellä motorisen oppimisen peruskäsitteet.
Tunnistat ihmisen kasvun ja kehityksen osa-alueet, kehitystehtävät sekä kehityksen ja motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa.
Osaat kuvailla ihmisen motorisen oppimisen vaiheet eri ikäkausina.
Osaat kohdata toisen ihmisen ja luoda toimivan vuorovaikutussuhteen hänen kanssaan.
Tiedät yksilön ja ryhmänohjaamisen perusteet.

Sisältö

Miten ihminen kasvaa ja kehittyy?
Mitä tarkoittaa motorinen oppiminen?
Mitkä ovat motorisen oppimisen edellytykset eri ikävaiheissa?
Miten ihmisen motorinen toiminta ja oppiminen muuttuvat eri ikävaiheissa?
Mitä tarkoitetaan motorisella kontrollilla?
Miten havainnoit eri-ikäisten ihmisten motorista toimintaa?
Miten kohtaat toisen ihmisen?
Mitä ominaisuuksia tarvitset toimivan vuorovaikutussuhteen muodostamiseen toisen ihmisen kanssa?
Miten ohjaat yksilöä ja ryhmää?

Opiskelumateriaali

Tilvis, R., Pietilä, K. ym. 2016. Geriatria. Duodecim.
Kauranen K. 2011. Motoriikan säätely ja motorinen oppiminen. Liikuntatieteellinen seura.
Stolt, M. ym. 2017. Jalkaterveys. Duodecim.
Muu opintojaksolla sovittu materiaali, esim. Learn-oppimisympäristössä.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson toisen ryhmän mukana.

Työhön integroitu:
Mikäli työskentelet terveysalalla, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat ryhmäsi mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

Opiskelijan työmäärä

5 op = 5 x 27h = 135 h opiskelijantyötä
Lähiopetusta n. 36 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson suorittaminen vaati tentin ja opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti, sekä käytännön tunneille osallistumisen.