Siirry suoraan sisältöön

Anatomia ja fysiologia (5 op)

Toteutuksen tunnus: JT00EF37-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

06.09.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Jalkaterapeuttikoulutus

Opettaja

  • Anni Issakainen
  • Anna Reinikainen

Vastuuopettaja

Anna Reinikainen

Ryhmät

  • JTSA22SM
    Jalkaterapeutti, monimuoto
  • Anatomia ja fysiologia JT00EF37-3003 / 06.10.2022 10:15 - 11:45
  • Anatomia ja fysiologia JT00EF37-3003 / 25.11.2022 11:30 - 13:00

Tavoitteet

Tiedät ammatin kannalta keskeisen anatomian perussanaston ja osaat hyödyntää sitä.
Osaat kuvailla ammatin kannalta keskeiset ihmisen elinjärjestelmät ja niiden perustoiminnot.
Osaat alaraajojen luut, nivelet, lihakset sekä nivelsiteet.
Osaat määritellä fyysisen suorituskyvyn eri osa-alueet ja kuvailla keskeisten elinjärjestelmien toiminnan vaikutukset niihin.
Osaat kuvailla miten ihmisen elinjärjestelmät toimivat liikkumisen ja kuormituksen aikana.

Sisältö

Mikä on jalkaterapian keskeinen anatomian perussanasto? Miten hyödynnät sitä?
Mitkä ovat ihmisen elinjärjestelmät?
Miten ihminen rakentuu ja toimii?
Mitkä ovat alaraajan luut, nivelet, lihakset ja nivelsiteet?
Mistä ihmisen fyysinen suorituskyky muodostuu ja miten elinjärjestelmien toiminta vaikuttaa suorituskykyyn?
Miten elinjärjestelmät toimivat levossa ja kuormituksessa?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustan materiaali.

Kirjallisuutta:
Leppäluoto ym. 2019. Anatomia ja fysiologia : rakenteesta toimintaan.
Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Käytännön opas lihasten, luiden ja muiden rakenteiden löytämiseen ja paikallistamiseen. Lahti: VK-Kustannus.
Biel, A. & Grönholm, M. 2022. Reittiopas ihmiskehoon: Oppimista tukeva käytännöllinen tehtävä- ja työkirja. Lahti: VK-Kustannus.

Opintojakson Learn-alustalla on vinkattu myös muita hyödyllisiä lähteitä (edellisten lisäksi), joita voit hyödyntää opiskelun tukena.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Osallistut työjärjestyksen mukaiseen opetukseen ja ohjaukseen. Opiskelusi rytmittyvät työjärjestyksen mukaisten ryhmätapaamisten ja itsenäisesti tehtävien oppimistehtävien mukaan.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä:
Suoritat opintojakson toisen ryhmän mukana.

Työhön integroitu:
Mikäli työskentelet terveysalalla, voit mahdollisesti suorittaa opintojakson osittain omassa työpaikassasi. Tällöin sovellat mahdollisuuksien mukaan työtehtäviäsi jalkaterapian näkökulmaan. Sovit opettajan kanssa osa-alueista jotka voit suorittaa työssäsi ja loput osa-alueet suoritat ryhmäsi mukana. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Osoitat osaamisesi koululla annettavana näyttönä, jonka laajuus määräytyy opintojakson oppimistavoitteiden mukaan.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojakso ei sisällä TKI tai työelämäyhteistyötä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso alkaa 6.9.2022 ja päättyy 31.12.2022.

Tenttien ja tehtävien määräajat on esitetty opintojakson Learn-alustalla.

Opiskelijan työmäärä

Opintojakson laajuus on 5 opintopistettä, joka vastaa 135 tuntia opiskelijan työtä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen vaati tenttien / testien sekä opintojaksolla sovittujen oppimistehtävien tekemistä hyväksytysti.

Yleisanatomia ja -fysiologia (2,5op): Kuusi osatenttiä, joiden yhteenlaskettu max. pistemäärä 150 pistettä.
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia (2,5 op): Neljä osatenttiä, joiden yhteenlaskettu max. pistemäärä 150 pistettä


Opintojakso sisältää kolme oppimistehtävää, jotka arvioidaan hyväksytty (H3) - täydennettävä asteikolla.


Arviointikriteerit (osaamisen alkuvaihe):
Osaat,
a. käyttää johdonmukaisesti ammattikäsitteitä
b. etsiä tietoa alan keskeisistä tiedonlähteistä

Opintojakson Learn-alustalla esitellään opintojakson arviointi tarkemmin.