Siirry suoraan sisältöön

Liiketoiminnan kilpailukenttä (5 op)

Toteutuksen tunnus: TL00EL76-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

15.08.2022 - 04.09.2022

Ajoitus

18.08.2022 - 06.11.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

4 op

Toteutustapa

20 % Lähiopetus, 80 % Etäopetus

Yksikkö

Liiketalouden koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Tulevaisuuden liiketoiminnan johtamisen koulutus (ylempi amk)

Opettaja

  • Anna-Liisa Immonen

Vastuuhenkilö

Anna-Liisa Immonen

Opiskelijaryhmät

  • TLMI22SY
    Tulevaisuuden liiketoiminnan johtaminen, ylempi

Tavoitteet

Osaat ennakoida ja tunnistaa millainen toiminta- ja kilpailuympäristöä koskeva tieto on yrityksesi liiketoiminnan kannalta keskeistä
Osaat arvioida toimialan asiakkaiden, kilpailijoiden, kumppanien ja muiden arvoverkoston toimijoiden nykytilannetta ja tulevaa kehitystä
Osaat arvioida yritysvastuun ja kestävyysajattelun toteutumista yrityksessäsi
Osaat soveltaa hankkimaasi tietoa organisaation toiminnan kehittämisessä

Sisältö

Miten eri toimijat, tekijät ja voimat vaikuttavat yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön?
Mitä mahdollisuuksia digitalisaatio tuo liiketoiminnalle?
Millaisilla menetelmillä ja keinoilla voidaan hankkia ja analysoida yrityksen toiminta- ja kilpailuympäristöön liittyvää tietoa?
Mitä yritysvastuu ja kestävyysajattelu tarkoittavat liiketoiminnassa?

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan Learnissa opintojakson alkaessa.

Yksilölliset oppimisväylät

Opintojaksolla on yksi lähitapaaminen kampuksella. Muuten opintojakso toteutetaan verkko-opintoina.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla toteutetaan työelämälähtöinen oppimistehtävä.

Tentit ja muut määräajat

Opintojakso on aloituspäivää lukuun ottamatta verkkokurssi, jossa tehtävät suoritetaan annetun aikataulun mukaisesti.

Kurssi avataan 18.8.2022 ja se päättyy 6.11.2022.

Lähipäivä Mikkelin kampuksella: 19.8.2022
(Muutokset mahdollisia)

Opiskelijan työmäärä

133 h, joka muodostuu lähiopetuksesta (19.8.) sekä itsenäisestä työstä.

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi perustuu kolmeen itsenäiseen oppimistehtävään.

Esitietovaatimukset

Liiketalouden alempi korkeakoulututkinto tai vastaava osaaminen