Siirry suoraan sisältöön

Lasten- ja nuorten hoitotyö (5 op)

Toteutuksen tunnus: HT00DT96-3012

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Sosiaali- ja terveysalan Savonlinnan koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Tutkinto-ohjelma

  • Sairaanhoitajakoulutus

Opettaja

  • Tuulia Litmanen
  • Marko Issakainen
  • Jaana Dillström

Vastuuhenkilö

Tuulia Litmanen

Opiskelijaryhmät

  • SHSA20SM
    Sairaanhoitaja, monimuoto

Tavoitteet

Ymmärrät lapsen ja nuoren normaalin kasvun ja kehityksen
Osaat soveltaa tietojasi keskeisimmistä lasten ja nuorten sairauksista toteuttaessasi hoitotyötä.
Osaat huomioida ja tukea perhettä osana lapsen ja nuoren hoitoa.
Tunnet lasten ja nuorten erityispiirteet ja osaat soveltaa tietoa hoitotyössä.
Osaat soveltaa tietojasi anatomiasta ja fysiologiasta, patofysiologiasta, soveltavasta farmakologiasta sekä lääkehoidon toteuttamisesta lapsen ja nuoren hoidossa.
Tunnet tavallisimmat kehitysvammat.
Osaat soveltaa tietojasi keskeisistä kehitysvammoista toteuttaessasi kehitysvammaisen henkilön hoitotyötä.
Osaat soveltaa näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä.
Tunnet lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet

Sisältö

Miten etenee lapsen ja nuoren normaali kasvu ja kehitys?
Mitkä ovat keskeisimmät lasten ja nuorten sairaudet?
Kuinka huomioin ja tuen perhettä lapsen ja nuoren hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten hoitotyössä käytettävät hoitotyön auttamismenetelmät?
Miten hoidat tervettä ja sairasta lasta tai nuorta?
Miten toteutat turvallista lasten ja nuorten lääke- ja nestehoitoa?
Mitkä ovat tavallisimmat kehitysvammat ja vammaishoitotyössä käytettävät menetelmät?
Miten tuet kehitysvammaisen toimintakykyä?
Miten sovellat näyttöön perustuvaa tietoa lasten ja nuorten hoitotyössä?
Mitkä ovat lasten ja nuorten syövät ja niiden hoitotyön sekä palliatiivisen hoidon periaatteet?

Opiskelumateriaali

Storvik-Sydänmaa, S, Tervajärvi, L., Hammar, A-M. Sanoma Pro Oy 2019. 1. painos. Lapsen ja perheen hoitotyö. (Opintojakson oppikirja)
Learn-pohjalle linkitetty materiaali
Shkole -luennot (pediatria)
Opiskelijalle tulee nähtäväksi näyttökoetilanteiden aiheet, lista suositeltavasta oppimateriaalista.

Yksilölliset oppimisväylät

Työviikkopohjainen oppimisväylä 5op = 135h:
Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys (1op = 27h) verkkokurssi
Kehitysvammaisuus (0,5op = 14h) verkkokurssi
Lapsen ja nuoren sairaanhoito (2op = 54h) 16h lähiopetusta
Pediatria (lastentaudit) (0,5 op = 13,5h) verkkotentti
Kliinisen osaamisen näyttökoe 1op (Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen) 60min. / opiskelijapari ja näyttökokeeseen valmistautuminen

Opintoja nopeuttava väylä:
Yhteys vastuuopettajaan, jos opiskelija haluaa sisällyttää, korvata, käyttää AHOT menettelyä.
Verkkokurssit voidaan suorittaa kesäopintoina.

TKI ja työelämäyhteistyö

Kliininen harjoittelu I: Lasten ja nuorten hoitotyön harjoittelu 2,5 op (2 viikkoa)

Tentit ja muut määräajat

Lapsen ja nuoren sairaanhoito 2op: erikseen ilmoitettu ajankohta
Pediatria 0,5op. erikseen ilmoitettu ajankohta
Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi suoritetaan annetun ajoituksen mukaisesti.
Kehitysvammaisuus 0,5op verkkokurssi suoritetaan annetun ajoituksen mukaisesti.
Kliinisen osaamisen näyttökoe (Lapsen, nuoren ja perheen hoitotyön osaaminen): lukujärjestyksen mukaisesti

Opiskelijan työmäärä

5op = 135h. Tämä sisältää myös tenttiin ja näyttökokeeseen valmistautumisen.

Toteutuksen osien kuvaus

5op: Lapsen ja nuoren kasvu ja kehitys, lapsen ja nuoren tavallisimmat akuutti- ja pitkäaikaissairaudet ja kehitysvammaisuus
Lähitunnit
Lapsen ja nuoren sairaanhoito (2op =16h) lähiopetusta
Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys (1op) verkkokurssi
Kehitysvammaisuus (0,5op) verkkokurssi
Tentit 4h
Kliinisen osaamisen näyttökoe 60min. / opiskelijapari

Lisätietoja opiskelijoille

Opintojakson ensimmäisillä lähitunneilla (orientaatio) vaaditaan läsnäoloa.Tällöin myös harjoitteluinfo.

Kliininen harjoittelu I: Lasten ja nuorten sh harjoittelu 2 vk
Prekliininen harjoittelu 2: Lasten ja nuorten sh simulaatio 1 op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Lapsen ja nuoren kasvu sekä kehitys 1op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Kehitysvammaisuus 0,5op verkkokurssi. Oppimistehtävien arviointi hylätty / täydennettävä / hyväksytty.
Lapsen ja nuoren sairaanhoito 2op. Arvioitava tentti, asteikolla 1-5.
Pediatria. Arvioitava tentti 0,5op asteikolla hyväksytty / hylätty

Kliinisen osaamisen näyttökoe: Näyttökokeen jälkeen käydään palautekeskustelu arviointikriteerejä hyödyntäen (hyväksytty / hylätty)

Esitietovaatimukset

Hoitotyön ammatilliset perusteet (poislukien Opinto- ja urasuunnittelu), Sisätautien hoitotyö, Kirurginen- ja perioperatiivinen hoitotyö, Kliininen harjoittelu I