Siirry suoraan sisältöön

Digitaalisuus ja hyvinvointiteknologia kuntoutuksessa (5 op)

Toteutuksen tunnus: FJ00DK78-3001

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

06.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

5 op

T&K-osuus

3 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Liikunnan ja kuntoutuksen koulutusyksikkö

Toimipiste

Savonlinnan kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

20 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Jalkaterapeuttikoulutus
 • Fysioterapeuttikoulutus

Opettaja

 • Laura Saar
 • Paula Leppänen
 • Miia Kierikki

Vastuuhenkilö

Laura Saar

Opiskelijaryhmät

 • FTSA20KP
  Fysioterapeutti, päivätoteutus
 • JTSA19SM
  Jalkaterapeutti, monimuoto

Tavoitteet

Tunnet ja osaat arvioida kuntoutuksessa sovellettavia sähköisiä palveluita ja niiden käytettävyyttä.
Osaat käyttää ja kehittää kuntoutumista tukevia sähköisiä palveluita.
Tunnet erilaisia hyvinvointiteknologian työkaluja, tuotteita ja palveluita.
Tiedät millaisia mahdollisuuksia erilaiset teknologiset välineet ja pelillisyys tarjoavat kuntoutumisen edistämiseksi.
Ymmärrät sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian eettisiä ja tietoturvaan liittyviä näkökulmia.
Osaat hyödyntää palvelumuotoilua hyvinvointiteknologisten ratkaisujen suunnittelussa ja kehittämisessä.

Sisältö

Mitä ovat sähköiset palvelut kuntoutuksessa?
Mitä käytettävyydellä tarkoitetaan hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Miten yksilön kuntoutumista ja hyvinvointia voidaan edistää teknologialla?
Miten hyödynnät pelillisyyttä hyvinvointiteknologisissa ratkaisuissa?
Miten hyödynnät hyvinvointiteknologian työkaluja tuotteiden ja palveluiden suunnitteluprosessissa?
Miten otat huomioon eettisyyden ja tietoturvan hyvinvointiteknologiassa?
Mitä palvelumuotoilulla ymmärretään käyttäjälähtöisessä hyvinvointiteknologiassa?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali ja alaa koskeva kirjallisuus joka sovitaan opitnojakson alussa

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, johon kuuluu erilaisia oppimistehtäviä ja verkkotenttejä.


Työviikkopohjainen oppimisväylä: etenet itsenäisesti verkossa suoritettavan opintojakson.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä: keskustele ja suunnittele opettajan kanssa tästä vaihtoehdosta.

Työhön integroitu oppimisväylä on mahdollinen, jos esim. työskentelet ammattialaan liittyvässä yrityksessä tai organisaatiossa tai ammattialaan liittyvissä työtehtävissä. Tällöin voit mahdollisesti suorittaa opintojakson työpaikallasi/projektissa joko kokonaan tai osittain. Oppiminen edellyttää, että työssäsi perehdyt opintojaksolla käsiteltäviin teemoihin ja hallitset ne sekä teoriassa että käytännössä. Oppimistehtävien sisällöstä sinun tulee aina sopia opintojakson opettajan kanssa


Kaikki oppimisväylät sovitaan opettajan kanssa opintojakson alkaessa

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksolla tehdään yhteistyötä hyvivointiteknologiaa ja digitalisaatiota koskevien TKI-hankkeiden kanssa

Opiskelijan työmäärä

5 op = 135 h opiskelijan työtä

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Esitietovaatimukset

Edellytetään 1. ja 2. lukuvuoden opintojen osaamistavoitteiden mukaista osaamista.