Siirry suoraan sisältöön

Asiakaslähtöinen tuotteistaminen matkailu- ja ravitsemisalalla (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU59-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

4 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 50

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Hanna Ukkola
  • Kirsi Kuusisto

Vastuuhenkilö

Kirsi Kuusisto

Opiskelijaryhmät

  • MRMI21KV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat
selvittää matkailu- ja ravitsemisalan eri asiakasryhmien tarpeita.
tunnistaa tuotteistamisprosessin eri vaiheet ja lainsäädännön vaatimukset.
ideoida ja tuottaa palveluja vastuullisesti tuotteistamisprosessin mukaisesti.
käyttää palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja menetelmiä osana tuotteistamista.
verkostoitua eri alojen toimijoiden, asiantuntijoiden ja yritysten kanssa.

Sisältö

Mitkä ovat asiakaslähtöisen tuotteistamisen keskeiset käsitteet?
Millainen on asiakaslähtöisen tuotteistamisen prosessi?
Mitä lainsäädäntövaatimuksia tuotteistamiseen liittyy?
Miten keräät asiakastietoa ja osallistat asiakkaita kehittämiseen?
Kuinka käytät palvelumuotoilun peruskäsitteitä ja -menetelmiä kehittäessäsi asiakaslähtöisiä tuotteita ja palveluita?
Kuinka toimit asiakkaiden, käyttäjien ja kohderyhmien kanssa palvelumuotoiluprosessissa?
Miten suunnittelet, toteutat käytännössä ja arvioit tuotteistamisprosessia?

Opiskelumateriaali

Learnissä oleva aineisto
Tonder, Mika. 2013. Ideasta kaupalliseksi tuotteeksi. Matkailupalvelujen tuotteistaminen.
Tuulaniemi, Juha. 2011. Palvelumuotoilu.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, yksilö sekä ryhmätehtävä. Itsenäinen aiheeseen sekä aineistoon tutustuminen.
Opintojakso käynnistyy verkossa info- ja orientaatioluennolla.
Lisäksi verkkoluentoja teemoista.

Teemoina:
Palvelumuotoilun menetelmät osana tuotteistamista
Matkailutuotteen määritelmät, tuotteistamisprosessi ja lainsäädäntö

TKI ja työelämäyhteistyö

Työelämäyhteistyötahot ilmoitetaan kurssin alussa.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointi 3-4

•osaa käyttää ja soveltaa tuotteistamiseen sisältyviä käsitteitä

•ymmärtää ja osaa hyödyntää tuotteistamisprosessia sekä tuotteistamiseen liittyvää lainsäädäntöä

•osaa hahmottaa palvelumuotoilun keinoja ja käyttää tietoa hyväksi tuotesuunnittelussa

•osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kannattavia, elämyksellisiä tuotteita ja palveluja yritysten tai muiden toimijoiden kanssa