Siirry suoraan sisältöön

Matkailu- ja ravitsemisalan kannattava liiketoiminta (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU60-3003

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Tuija Silfer-Karppanen

Vastuuhenkilö

Tuija Silfer-Karppanen

Opiskelijaryhmät

  • MRMI21KV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osoitat perehtyneisyyden kustannuslaskentamenetelmiin ja kannattavuuslaskentaan matkailu- ja ravitsemisalalla.
Harjoittelet suoritekohtaisten kustannusten ja kannattavuuden selvittämistä sekä hinnoittelua erilaisia tuote- kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia laatimalla.
Osoitat perehtyneisyytesi taloussuunnittelun ja budjetoinnin merkitykseen tulosyksikön toiminnalle ja osaat tulkita ja seurata budjettia ja laatia esimerkkibudjetin pienelle yritykselle.

Sisältö

Mitä ovat kustannuslaskentamenetelmät ja kannattavuuslaskenta?
Miten selvitetään suoritekohtaiset kustannukset ja kannattavuus?
Miten lasketaan erilaisia tuotekalkyyleja sekä kannattavuus- ja hinnoittelulaskelmia?
Mikä on budjetoinnin merkitys tulosyksikölle?
Miten budjettia tulkitaan ja seurataan, miten se laaditaan?

Opiskelumateriaali

Opintojakson Learn-alustalla oleva materiaali ja muu opettajan osoittama materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Suoritustapa verkkototeutuksena; eri aihealueisiin tutustuminen ja arvioinnin perustana olevien oppimistehtävien palauttaminen. Opintojakso käynnistyy Teams-orientaatioluennolla. Työelämään opintojakson sisältöjä voidaan kytkeä, jos työtehtävissä saavutat opintojakson tavoitteita.

Tentit ja muut määräajat

Oppimistehtäville määritellyt palautusajankohdat.

Opiskelijan työmäärä

135 h

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla on eri tyyppisiä arvioitavia tehtäviä kustannus- ja kannattavuuslaskennan aihealueista. Tehtävät arvioidaan asteikolla 1-5. Tehtävien painotus kokonaisarvosanasta on mainittu opintojaksolla.