Siirry suoraan sisältöön

Syventävä harjoittelu (15 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU77-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Laajuus

15 op

T&K-osuus

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

Mikkelin kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Sirpa Sahinjoki

Opiskelijaryhmät

  • MRKT21SV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
  • MRMI21SV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.
Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella ja perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.
Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.
Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.
Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

Sisältö

Millaiset tavoitteet asetan harjoittelulle ammatillisen osaamiseni kehittymisen näkökulmasta?
Millaisia ovat harjoittelupaikan palvelu- ja tuotantoprosessit ja kuinka työskentelen niissä liikeidean mukaisesti työyhteisön jäsenenä osaavasti?
Miten toimin oman alani asiantuntijana työyhteisössäni tai yrittäjänä?
Miten ja millaista kehittämisosaamista tuon työyhteisöön?

Opiskelumateriaali

Learn -> Marata-harjoittelu

Yksilölliset oppimisväylät

Osaat määritellä tarkoituksenmukaiset tavoitteet harjoittelulle oman ammatillisen kehittymisesi näkökulmasta.

Osaat työskennellä tutkivalla ja kehittävällä työotteella oman alasi tyypillisissä tehtävissä tai perehdyt esimies- tai asiantuntijatehtäviin tai yrittäjyyteen.

Osaat tunnistaa ja kuvata harjoittelupaikan johtamisen periaatteet ja menetelmät.

Osaat tunnistaa ja analysoida harjoittelupaikan vastuullisen liiketoiminnan osa-alueita ja osaa toimia vastuullisen liiketoiminnan periaatteiden mukaisesti.

Osaat asettaa jatkotavoitteita osaamisesi kehittämiselle urasuunnitelmasi mukaisesti.

TKI ja työelämäyhteistyö

15 op TKI

Arviointiasteikko

1-5

Esitietovaatimukset

Edellytetään restonomin ydinosaamistavoitteiden hallintaa