Siirry suoraan sisältöön

Ruokapalvelujen suunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU44-3007

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

06.04.2022 - 22.04.2022

Ajoitus

24.10.2022 - 18.12.2022

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 100

Tutkinto-ohjelma

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Eeva Koljonen

Vastuuhenkilö

Eeva Koljonen

Opiskelijaryhmät

  • MRMI22KV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Osaat tunnistaa ruokatuotantotapoja ja ruokapalvelujärjestelmiä.
Osaat tunnistaa kahvila-, kokous-, ruokapalveluiden suunnittelun periaatteet ja toteuttamisen eri mahdollisuudet.
Osaat suunnitella ja toteuttaa ruokapalveluiden keskeisiä työtehtäviä, tunnet vastuut ja velvollisuudet.
Osaat käyttää ja hyödyntää ravitsemisalan tuotannonohjausjärjestelmää suunnittelussa.
Osaat soveltaa elintarvikkeiden omavalvontaa lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Sisältö

Millaisia ruokatuotantotapoja ja -järjestelmiä on käytössä?
Mitkä ovat ateria- ja ruokalistasuunnittelun periaatteet ja toimintamallit?
Miten suunnitellaan ja toteutetaan ruokapalveluita kestävästi ja asiakaslähtöisesti hyödyntäen ammattikeittiön toimintatapoja ja laitteita?
Miten toiminnanohjausjärjestelmää hyödynnetään ruokapalveluissa?
Miten elintarvikkeiden omavalvontaa toteutetaan käytännössä?

Opiskelumateriaali

Sähköinen opiskelumateriaali Learn pohjalta

Yksilölliset oppimisväylät

Verkkototeutus: Opiskelijoille lähetetään opiskelusähköpostiin ohjeet Learnin opintojaksoalustalle kirjautumiseen.Opintojakson suoritusvaatimuksena on opintojakson osaamistavoitteiden mukaisten suoritusten tekeminen aikataulun mukaisesti. Opintojaksolla järjestetään live orientaatioluento (tallennetaan), tallennettuja virtuaaliluentoja ja yhteisiä opintojen ohjaustilaisuuksia Teams alustan kautta. Aluksi perehdytään erilaisiin ruokatuotantotapoihin ja ruokapalvelujärjestelmiin ja opiskellaan ruokatuotantoa ammattikeittön näkökulmasta. Lisäksi opiskellaan Jamix tuotannonohjausjärjestelmän perusteet ;soveltaminen reseptiikan hallintaan, ateria - ja ruokalistasuunnitteluun, hinnoitteluun ja ostotoimintaan, ravitsemukseen ja hiilijalanjäljen laskentaan. Lisäksi opiskellaan aterioiden suunnittelua ja koostamista. Omavalvonnan soveltaminen ruokapalveluissa on keskeinen osa opintoja. Opintoihin sisältyy tehtäviä ja verkkotentti.

Opintoja nopeuttava oppimisväylä ja työhön integroitu oppimisväylä.
Jos työskentelet ruokapalveluissa ja haluat kytkeä opintojakson suorittamisen työhön, niin ole yhteydessä opintojakson vastaavan opettajaan sopiaksesi suoritustavasta

TKI ja työelämäyhteistyö

Tehtäviä voi kytketään omaan työhön tai työelämään ja/tai hankkeisiin.

Tentit ja muut määräajat

Aikataulutetut virtuaalitentit Learnissa.

Opiskelijan työmäärä

1op=27h opiskelijan työtä, joka koostuu verkkoluennoista, kirjallisuuteen ja materiaaliin tutustumisesta, yksilö- pari ja pienryhmätehtävistä ja verkkotenteistä

Toteutuksen osien kuvaus

Ammattikeittiössä toimiminen ja laitteet 1 op
Omavalvonta ja puhtaanapito 1 op
Reseptiikka ja tuotannonohjaus ( Jamix) 1 op
Ammattikeittiön tuotantotavat ja prosessit 1 op
Ruokapalvelujen suunnittelu ja vastuullisuus 1op

Arviointiasteikko

1-5

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Verkkotentit, itsearviointi, vertaisarviointi ja opettajan antama palaute.
Arviointi 1-5/täydennettävä