Siirry suoraan sisältöön

Opinto- ja urasuunnittelu (5 op)

Toteutuksen tunnus: KY00DS63-3225

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 31.12.2023

Laajuus

5 op

Virtuaaliosuus (op)

5 op

T&K-osuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

1 - 60

Tutkinto-ohjelma

 • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

 • Sirpa Sahinjoki

Vastuuhenkilö

Sirpa Sahinjoki

Opiskelijaryhmät

 • MRKT22SV
  Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 29.08.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 12.09.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 19.09.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu KY00DS63-3225/KV-info Marjut Kasper / 26.09.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 03.10.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 17.10.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 07.11.2022 17:00 - 17:45
 • Opinto- ja urasuunnittelu / 12.12.2022 17:00 - 17:45

Tavoitteet

Osaat toimia vastuullisesti opiskelijana ja korkeakouluyhteisön jäsenenä.
Osaat asettaa oppimistavoitteesi, suunnitella opinto- ja urapolkuasi, seurata opintojesi edistymistä ja arvioida omaa oppimistasi.
Osaat edistää työelämä- ja työllistymisvalmiuksiasi.
Osaat toimia oman alasi eettisten periaatteiden mukaisesti.
Osaat markkinoida omaa osaamistasi työelämälle.

Sisältö

Millainen Xamk on opiskeluyhteisönä ja oppimisympäristönä?
Miten rakennat oman opinto- ja urasuunnitelman?
Miten tunnistat oman osaamisesi ja edistät työelämävalmiuksiasi?
Millainen on ammattialasi?
Mitä ja millainen on alasi ammattietiikka?
Miten markkinoit omaa osaamistasi ja vahvistat työnhakutaitojasi?
Miten edistät jatkuvaa oppimistasi?

Opiskelumateriaali

Learn-materiaali

Yksilölliset oppimisväylät

Opintoja-ja urasuunnittelu opintojakso kuuluu Valmiuksia työelämään moduuliin ja se jatkuu koko opintojen ajan.
Opintojakso alkaa lähipäivillä 22-23.8.22 Teamsin välityksellä. opintojaksoon kuuluu myös muita teams-luentoja. Opintojaksoon kuuluu erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä, kahden keskisiä hops-keskusteluja yms. Tarkemmat tehtävät esitellään opintojakson alussa.

Työviikkopohjainen oppimisväylä:
Opintojakso on jaettu viiteen eri osioon, jotka ovat
1. Orientaatio ammattikorkeakouluopintoihin, opiskelutaidot ja sähköinen työympäristö
Millainen Xamk on opiskeluympäristönä? Miten verkossa opiskellaan?
2. Opinto- ja urasuunnittelu
Millainen on sinun henkilökohtainen ura- ja opiskelusuunnitelma? Millainen on sinun henkilökohtainen opetussuunnitelma?
Millainen sinä olet oppijana ja miten kehität opiskelutaitojasi?
Miten sisäinen yrittäjyytesi tukee sinua saavuttamaan tavoitteesi?
3. Työelämätaidot, tunnistaminen ja kehittäminen
Millaisia ovat sinun ammatilliset vahvuudet ja työllistymisvalmiudet ja miten käytät niitä verkostoissasi?
4. Omaan alaan tutustuminen ja verkostoituminen, eettisyys ja ammatillinen etiikka Missä työtehtävissä ja työpaikoissa restonomit työskentelevät ja millaista osaamista alalla tarvitaan?
Millaisia ovat ammattialasi kansallinen ja kansainvälinen toimintaympäristö, toimintatavat ja työelämän pelisäännöt?
Millaiset ovat ammattialasi eettiset periaatteet ja miten sovellat niitä työssäsi?
5.Oman osaamisen tunnistaminen, markkinointi ja brändäys, työnhakutaidot
Miten haet työpaikka?
Millaisia erilaisia oman alan jatko-opiskelumahdollisuuksia on?

TKI ja työelämäyhteistyö

Oman ammattialn tutustumisen tehtävänä on työelämähaastattelu.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon ei kuulu tenttejä.

Opiskelijan työmäärä

135h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty