Siirry suoraan sisältöön

Valmiuksia matkailu- ja ravitsemisalan työelämään (5 op)

Toteutuksen tunnus: MR00DU38-3009

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.08.2022 - 28.08.2022

Ajoitus

29.08.2022 - 23.10.2022

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Matkailu-, ravitsemis- ja nuorisoalan koulutusyksikkö

Toimipiste

E-kampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

0 - 70

Koulutus

  • Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus

Opettaja

  • Hanna Pajari-Seppänen
  • Tiina Tuovinen
  • Eeva Koljonen
  • Sirpa Sahinjoki
  • Laura Pulkkinen

Vastuuopettaja

Sirpa Sahinjoki

Ryhmät

  • MRKT22SV
    Matkailu- ja palveluliiketoiminta, verkkototeutus

Tavoitteet

Tunnistat matkailu- ja ravitsemisalan työn erityispiirteet, työn haasteet ja turvallisuusriskit sekä keinot niiden hallintaan.
Tunnet työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja osaat toimia niiden mukaisesti .
Osaat toimia monikulttuurisessa työyhteisössä.
Kehität yrittäjämäistä työotetta.

Sisältö

Mitkä ovat alan riski- ja haittatekijöitä ja miten niitä voidaan hallita?
Mitkä ovat työrooliisi liittyvät oikeudet, vastuut ja velvoitteet?
Mitä lainsäädäntö edellyttää, kun työskennellään matkailu- ja ravitsemisalalla?

Opiskelumateriaali

Työyhteisötaidot (1op): Learn-alustalla oleva materiaali
Lainsäädäntö (2op): Learn-alustalla oleva materiaali
Anniskeluosaaminen (1op): Valviran uusin Alkoholiasiat ravintolassa -opas (8/2018).
Hygieniaosaaminen (1op): Ruokaviraston ja muu Learn-alustalla oleva materiaali.

Yksilölliset oppimisväylät

Itsenäinen suoritustapa verkkototeutuksena, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja itsenäinen aiheeseen tutustuminen.

TKI ja työelämäyhteistyö

Opintojaksoon ei sisälly harjoittelua.

Tentit ja muut määräajat

Opintojaksoon kuuluu 2 op verkkotentti alan keskeisestä lainsäädännöstä ja turvallisuudesta.

Opiskelijan työmäärä

135 h opiskelijan työtä

Lisätietoja opiskelijoille

Mahdollisuus suorittaa Ruokaviraston hygieniapassi 1 op (erillinen todistus)
Mahdollisuus suorittaa Valviran anniskeluosaamistesti eli anniskelupassi 1 op (erillinen todistus).
Anniskelu- ja hygieniapassit voi sisällyttää tutkinnon täydentävän osaamisen opintoihin.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Työyhteisötaidot (1 op); tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)
Alan keskeinen lainsäädäntö (2 op); verkkotentti (hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan 80 % maksimipisteistä).
Anniskeluosaaminen; tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)
Hygieniaosaaminen; tehtävä (hyväksytty / täydennettävä)